Înscriere clasa a IX-a an școlar 2022-2023

Conform Ordinului de Ministru nr. 5150/31.08.2021, cu modificările și completările ulterioare, înscrierea în clasa a IX-a la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, pentru anul școlar 2022-2023, va avea loc în perioada 15-20 iulie 2022, conform următoarei planificări:

-Depunerea dosarelor va avea loc în perioada 15 – 20  iulie  2022, în intervalul orar 9.00-14.00, în format fizic la unitatea de învățământ sau prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cu documente scanate. Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situația înscrierii.

-În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice candidații/părinții/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original și copie, documentele care au stat la baza înscrierii, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

CLASA a IX-a

 An școlar 2022-2023

  • Cererea de înscriere (care va fi completată la școală sau completată după modelele de mai jos, scanată și transmisă);
  • Adeverința cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;
  • Certificatul de naștere al elevului/elevei - original și copie (pentru verificarea conformității copiei cu originalul);
  • Cartea de identitate a elevului/elevei - original și copie (pentru verificarea conformității copiei cu originalul);
  • Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale);
  • Fișa cu rezultatele la limba modernă;
  • Fișa medicală.

Candidații care în perioada 15.07.2022 – 20.07.2022 nu își depun dosarele de înscriere se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare vor fi declarate neocupate și vor fi utilizate pentru a doua etapă de admitere.

Descarcă model de cerere