Scurt istoric

 

 • Septembrie 1964
  a fost înfiinţat sub numele de „Școala Medie nr. 9”, ca urmare a extinderii cartierului din această zonă şi ca urmare a generalizării învăţământului de 8 ani.
 • 1966
  se înfiinţează clase speciale de fizică, fapt ce sporeşte prestigiul liceului, care şcolarizează elevi din toată Moldova.
 • 1967
  apar clase speciale de biologie.
 • 1969
  liceul primeşte numele marelui biolog „Emil Racoviţă”
 • 1970
  devine şcoală experimentală pe lângă Institutul de Știinţe Pedagogice-filiala Iaşi.
 • 1975
  ca urmare a generalizării învăţământului de 10 ani şi a unei reorganizări a sistemului de învăţământ şcoala devine Liceul de Știinţe ale Naturii „Emil Racoviţă”
 • 1991
  ca urmare a profundelor schimbări generate de Revoluţia din decembrie 1989, a reformelor din învăţământul românesc, se revine la vechea organizare, unitatea de învăţământ devenind Liceul Teoretic „Emil Racoviţă”.
 • 1992
  sunt înfiinţate primele clase bilingve şi cu predare intensivă în limba engleză şi limba franceză.
 • 2001
  ca o recunoaştere a calităţii procesului instructiv-educativ din această şcoală şi a performanţelor obţinute de-a lungul anilor, liceul primeşte titlul onorific de Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”.
 • 2007
  se inaugurează noul corp de clădire.