Anunț transfer elevi, august 2022

Conform prevederilor ROFUIP nr. 5447/2020, cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului Național „Emil Racoviță” Iași şi a Hotărârii CA/27.06.2022 referitoare la numărul de locuri disponibile pentru anul școlar 2022-2023, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iaşi organizează transferul elevilor, după următorul calendar:

 • 22 – 24 august 2022: depunerea cererilor;
 • 25 august 2022: validarea cererilor în CA;
 • 26 august – 1 septembrie 2022: desfășurarea testărilor și a examenului de diferențe (acolo unde este cazul); validarea rezultatelor în CA.

Elevii care doresc să solicite transferul la CNER, vor depune la secretariatul colegiului o cerere-tip și copie după carnetul de note vizat pe anul școlar în curs/adeverință de elev, din care să reiasă media generală pe anul școlar 2021-2022.

Pentru ca cererea să fie aprobată și elevul să susțină testările, este necesar ca:

-    media la purtare în ultimul an școlar să fie 10;

-    media pe anul școlar anterior să fie minimum 9,oo, pentru elevii de gimnaziu;

-    media pe anul școlar anterior să fie cel puțin egală cu ultima medie de la specializarea la care se solicită transferul, pentru elevii de liceu.

Locurile disponibile, la această dată, pentru fiecare clasă sunt:

 • Clasa a VI-a: 6 (regim normal) + 3 (regim intensiv engleză)
 • Clasa a VII-a: 1 (regim normal) + 6 (regim intensiv engleză)
 • Clasa a VIII-a: 2 (regim intensiv engleză)
 • Clasa a X-a:
 • - Matematică-informatică: 2
 • - Matematică-informatică intensiv engleză: 1
 • - Științe ale naturii: 5
 • - Științe ale naturii intensiv engleză: 3
 • - Filologie: 5
 • Clasa a XI-a:
 • - Matematică-informatică: 1
 • - Matematică-informatică intensiv engleză: 1
 • - Științe ale naturii intensiv engleză: 1
 • Clasa a XII-a:
 • - Matematică-informatică intensiv engleză: 5

Testările pentru clasele de gimnaziu se susțin la disciplinele:

Limba și literatura română și matematică (pentru clasele cu regim normal);

Limba și literatura română, matematică și limba engleză (pentru clasele cu regim intensiv engleză).

Testările pentru clasele de liceu se susțin la disciplinele:

Matematică și informatică (pentru clasele de matematică-informatică, regim normal);

Matematică, informatică și limba engleză (pentru clasele de matematică-informatică intensiv engleză);

Biologie și fizică sau chimie (probă la alegere) (pentru clasele de științe ale naturii, regim normal);

Biologie, fizică sau chimie (probă la alegere) și limba engleză (pentru clasele de științe ale naturii, regim intensiv engleză);

Limba și literatura română și limba engleză (pentru clasele de filologie).

Transferul este aprobat dacă la toate testările în vederea verificării cunoștințelor se obține nota minimă 8,00 și la diferențe, nota minimă 5,00 (în cazul elevilor de liceu care schimbă profilul și/sau specializarea). În cazul în care există mai mulți elevi care obțin note peste 8,00 la ambele probe și numărul acestora depășește numărul de locuri disponibile, transferul va fi aprobat în ordinea descrescătoare a notelor, în limita numărului de locuri disponibile.

Examenele de diferențe se organizează după afișarea rezultatelor, la o dată anunțată ulterior, pentru elevii care au obținut minimum 8,00 la ambele probe.  În funcție de profilul și specializarea elevilor care solicită transferul, acestea se vor susține la următoarele discipline: 

Clasa

Profilul și specializarea clasei finalizate în iunie 2021

Profilul și specializarea la care se solicită transferul în anul școlar 2021-2022

Discipline la care se susțin examene de diferență

a X-a

Real/matematică-informatică sau științe ale naturii

Umanist/filologie

Limba latină, clasa a IX-a

a X-a

Umanist/filologie

Real/științe ale naturii

Informatică, matematică, clasa a IX-a

a X-a

Alt profil/altă specializare nemenționat(ă) anterior

Umanist/filologie

Real/ matematică-informatică sau științe ale naturii

Toate disciplinele din trunchiul comun al clasei a IX-a (din profilul clasei la care se face transferul) pe care elevul nu le-a studiat la unitatea de la care provine

a XI-a

Real/matematică-informatică sau științe ale naturii

Umanist/filologie

Limba latină, clasele a IX-a, a X-a

a XI-a

Umanist/filologie

Real/științe ale naturii

Informatică, matematică, clasele a IX-a, a X-a

a XI-a

Alt profil/altă specializare nemenționat(ă) anterior

Umanist/filologie

Real/ matematică-informatică sau științe ale naturii

Toate disciplinele din trunchiul comun al clasele a IX-a și a X-a (din profilul clasei la care se face transferul) pe care elevul nu le-a studiat la unitatea de la care provine

a XII-a

Real/matematică-informatică sau științe ale naturii

Umanist/filologie

Limba latină, clasele a IX-a, a X-a și a XI-a

a XII-a

Umanist/filologie

Real/științe ale naturii

Informatică, matematică, clasele a IX-a, a X-a și a XI-a

a XII-a

Alt profil/altă specializare nemenționat(ă) anterior

Umanist/filologie

Real/ matematică-informatică sau științe ale naturii

Toate disciplinele din trunchiul comun al claselor a IX-a, a X-a și a XI-a (din profilul clasei la care se face transferul) pe care elevul nu le-a studiat la unitatea de la care provine

 

Rezultatele la testări, după validarea acestora în CA al CNER, vor fi afișate pe 1 septembrie 2022.

Conținuturi și modele de subiecte pot fi descărcate de AICI!