Când creativitatea și știința se întâlnesc…

În perioada 9-12 iulie 2022, la Suceava s-a desfășurat Olimpiada Națională de Creativitate Științifică, organizată de Ministerul Educației, în colaborare cu universități din România, societăți științifice și organizații profesionale cu rezultate deosebite în domeniul creativității științifice, al inventicii și al inovării. Olimpiada de Creativitate Științifică este o competiție organizată anual și vizează următoarele obiective generale:

- formarea și dezvoltarea competențelor specifice creativității în domeniul științific, tehnologic sau ingineresc la elevii motivați, care au aptitudini pentru aceste domenii;

- atragerea elevilor către studiul științelor și dezvoltarea capacității acestora de a-și folosi, pe de o parte, gândirea creativă, iar pe de altă parte gândirea analitică pentru a găsi soluții științifice și tehnice la problemele lumii în care trăim;

- identificarea elevilor capabili de performanță și atragerea lor spre domeniul științific și tehnic, prin dezvoltarea talentului și a creativității.

            La ediția din acest an, județul Iași a fost reprezentat de elevii Cristian Nedelcu (XI A) și Rareș Maxim (XI C) de la Colegiul Național „Emil Racoviță”, coordonați de prof. Liliana-Tatiana Nicolae și prof. Irina Zamfirescu. Echipa alcătuită din Rareș și Cristian a concurat la secțiunea Seniori, domeniul Științe aplicate și a prezentat o versiune modernă a Bobinei Tesla, inventată în 1891 de Nikola Tesla. Acesta a utilizat-o în realizarea unor experimente inovatoare în domenii precum iluminat, generarea de raze X și transportul energiei fără fire. Versiunea actuală se deosebește de cea din 1891 prin folosirea tranzistorului care permite oscilarea circuitului în locul unui eclator cu scânteie.

Principalul obiectiv al lucrării a fost crearea unui circuit robust, necostisitor, capabil să creeze tensiunile și câmpurile electromagnetice necesare pentru producerea fenomenelor de ionizare, observarea descărcărilor de tip corona și a transmisiei energiei fără fir. Premiul al III-lea pe care l-a obținut echipa racovițiștilor este confirmarea creativității științifice a celor doi elevi, a efortului depus, a pasiunii pentru domeniul tehnic, anticipând – poate - o posibilă opțiune de viitor în domeniul științelor aplicate.

Felicităm echipa profesori-elevi, iar lui Rareș și lui Cristian le dorim mult succes la punerea în practică, într-un mod ingenios, a cunoștințelor teoretice!