Sub lumina reflectorului

Coordonator: prof. Cornelia-Livia Sârghie, la iniţiativa  Consiliului Elevilor

Perioada: activitate desfaşurată săptămânal

Grup ţintă: elevi de gimnaziu şi de liceu ai Colegiului Naţional “Emil Racoviţă”-Iaşi

Proiectul acesta îşi propune familiarizarea elvilor cu realizarea unor puneri în scenă a unor opere/ fragmente din opere aparţinând genului dramatic. Scopul este crearea unui club de teatru al Colegiului Naţional “Emil Racoviţă” Iaşi. Proiectul se vrea în sprijinul dezvoltării individuale a tinerilor şi urmăreşte iniţierea şi pregătirea elevilor în arta dramatică. Se vor realiza spectacole teatrale, cu diverse prilejuri festive.

Scop fundamental: constituirea clubului de teatru al Colegiului Naţional “Emil Racoviţă” Iaşi, în cadrul căruia se vor desfăşura activităţile respective.

Obiective:

 • familiarizarea elevilor implicaţi cu arta spectacolului teatral
 • dezvoltarea spiritului de echipă
 • dezvoltarea spiritului critic al elevilor
 • formarea şi dezvoltarea gândirii critice
 • dezvoltarea spiritului competitiv
 • motivarea elevilor de a participa la activităţi extraşcolare

Rezultate aşteptate:

 • constituirea clubului de teatru al  Colegiului Naţional “Emil Racoviţă”-Iaşi
 • cunoaşterea şi dezvoltarea aptitudinilor proprii în folosul personal
 • promovarea imaginii Colegiului Naţional “Emil Racoviţă” Iaşi
 • un grad înalt de implicare din partea elevilor interesaţi de teatru în implementarea proiectului
 • realizarea unor CD-uri cu înregistrări de spectacole teatrale