Teatrul şi literatura, mijloace de dezvoltare personală a elevilor

Profesor-coordonator: Cornelia-Livia Sârghie, profesor la Colegiul Naţional “Emil Racoviţă”

Grup ţintă: elevi de gimnaziu ai Colegiului Naţional “Emil Racoviţă”Iaşi, de la clasele VII B,VIII B, XB, XIA

Loc de desfăşurare a spectacolelor: Colegiul Naţional “Emil Racoviţă” Iaşi, spectacolele “După-amiaza de teatru” (13-XI-2013), „Seara comediei”(20-XII-2013),”Hai la teatru!” la Teatrul „Luceafărul” (20-III-2014), „O mască râde, alta plânge”(Liceul teoretic „D.Cantemir”), „Maraton teatral” (la Simpozionul Naţional „Literatura şi celelalte arte” de la Colegiul Naţional), 30-V-2014

Prezentare:

Teatrul a constituit întotdeauna un mijloc de a păşi înspre ceea ce este autentic/ adevărat în firea omenească. Teatrul oferă actorilor posibilitatea de a intra, cu sinceritate, în pielea unor personaje, de a le da viaţă acestora, devenind, astfel, convingători, prin mesaj, pentru spectatori. Proiectul “Teatrul şi literatura, mijloace de dezvoltare personală a elevilor” îşi propune familiarizarea elevilor cu realizarea unor puneri în scenă a unor fragmente din opere aparţinând genului dramatic, în special, sau epic (dacă avem în vedere opere din volumul “Momente şi schiţe” de I.L.Caragiale). Proiectul se vrea în sprijinul dezvoltării individuale a tinerilor şi urmăreşte iniţierea şi pregătirea elevilor în arta dramatică. De asemenea, prin aceste puneri în scenă, elevii-actori capătă mai multe cunoştinţe despre lume, pentru a o înţelege, realizându-se, astfel, şi o extindere a experienţei de viaţă.

Scop didactic fundamental: prin activarea şi potenţarea creativităţii elevilor, a spontaneităţii acestora, actul educaţional câştigă în eficienţă şi în calitate.

Obiective:

 • optimizarea capacităţilor de autocunoaştere, de asertivitate şi de autocontrol
 • dezvoltarea atenţiei, a memoriei, a capacităţii de concentrare şi a vitezei de reacţie
 • dezvoltarea spiritului critic al elevilor, a autoobservării, a responsabilităţii şi a simţului organizatoric, a calităţilor personale
 • formarea şi dezvoltarea spiritului de echipă
 • formarea şi dezvoltarea abilităţii interpersonale, de comunicare, îmbunătăţirea exprimării emoţionale
 • dezvoltarea spiritului competitiv
 • formarea şi dezvoltarea gândirii critice
 • familiarizarea elevilor implicaţi cu arta spectacolului teatral
 • motivarea elevilor de a participa la activităţi extraşcolare

Rezultate aşteptate:

 • dezvoltarea sensibilităţii, a spontaneităţii, a responsabilităţii şi a curajului
 • dezvoltarea abilităţilor de comunicare
 • creşterea inteligenţei emoţionale, a exprimării emoţionale, a încrederii în propria persoana, a stimei de sine, a capacităţii de a se înţelege mai bine pe sine, controlul emoţiilor
 • dezvoltarea libertăţii de exprimare prin gest/ mimică, mişcare, cuvânt/ vorbire/ dialog
 • manifestarea artistică ( ce duce la catharsis) a energiei debordante, specifice vârstei, prin activităţi extraşcolare ce vizează relaxarea
 • cunoaşterea şi dezvoltarea calităţilor personale, a aptitudinilor proprii, în folosul personal
 • promovarea imaginii Colegiului Naţional “Emil Racoviţă” Iaşi
 • un grad înalt de implicare din partea elevilor interesaţi de teatru în implementarea proiectului

Rezultate:

La Simpozionul Internaţional „Literatura şi celelalte arte”, organizat de Colegiul Naţional-Iaşi:

 • Premiul pentru cea mai bună interpretare în comedie, obţinut de Mălina Hatmanu, pentru jocul din piesa „Soţul păcălit” de Moliere
 • Premiul III obţinut de trupa “Theatrum” cu un fragment piesa lui Moliere-„Soţul păcălit”

La Festivalul “Hai la teatru!” organizat pe 20 martie 2014 de Teatrul “Luceafărul”-Iaşi

 • Premiul pentru interpretare obţinut de Olimpia Zagnat care a jucat rolul principal (Magdelon) în piesa „Preţioasele ridicole” de Moliere, pusă în scenă de trupa „Globus”
 • Premiul pentru jocul şi acurateţea relaţiilor dintre personaje, obţinut de trupa „Theatrum” ce a pus în scenă piesa „Soţul păcălit” de Moliere
 • Premiul pentru promovarea literaturii universale prin jocul artistic, obţinut de trupa „Globus”, ce a pus în scenă “Preţioasele ridicole”de Moliere

La Concursul Județean “O mască râde, alta plânge” organizat de Liceul Teoretic “D.Cantemir”-Iaşi:

 • Premiul I obţinut de trupa “Globus” ce a jucat un fragment din piesa “Preţioasele ridicole” de Moliere,      Premiul II obţinut de trupa “Theatrum” ce a jucat un fragment din piesa “Soţul păcălit” de Moliere,
 • Premiul pentru interpretare obţinut de eleva Miruna Cozianu, pentru rolul Angelica din piesa “Soţul păcălit” de Moliere
 • Premiul Muzeului Literaturii Române-Iaşi obţinut de trupa “Globus” ce a pus în scenă “Preţioasele ridicole” de Moliere
 • Premiul special pentru costume obţinut de trupa “Globus” ce a pus în scenă “Preţioasele ridicole” de Moliere