Olimpiada Națională de limbă engleză - faza județeană

15.03.2022, ora 20:00 - Rezultate finale clasele IX-XII


13.03.2022, ora 20:00 - ERATĂ rezultate initiale - clasa a XI-a, sectiunea A

Pe fondul unei erori de redactare la Subiectul A – Use of English, exercițiul III, itemul 6, precum și a unei erori asociate itemului 9, același exercițiu, în baremul de evaluare și notare, punctajele inițiale ale candidaților au fost modificate, în baza deciziei Consiliului Consultativ pentru limba engleză al I.S.J. Iași, având în vedere următoarele criterii:

- Exercițiul III, itemul 6: se acordă 1 punct, indiferent de răspunsul oferit de candidat;

- Exercițiul III, itemul 9: varianta punctată este b)

Loading...


12.03.2022, ora 23:00 - Rezultate inițiale clasele IX-XII

Eventualele contestații la proba scrisă din cadrul olimpiadei județene de limba engleză vor fi depuse la secretariatul Colegiului Național „Emil Racoviță” Iași luni, 14 martie 2022, în intervalul orar 12:00 - 16:00.

Descarcă de aici model cerere contestație.


Bareme


Repartizarea candidaților (fișier tip pdf)


Elevii vor fi prezenţi la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi sâmbătă, 12 martie 2022, în intervalul orar 08.00 – 08.30, accesul în săli fiind permis pe baza unui act de identitate valabil / carnetului de elev vizat pentru anul şcolar în curs. Proba scrisă începe la ora 09.00.

Pentru redactarea răspunsurilor, elevii vor folosi un instrument de scris cu pastă / cerneală albastră.

Durata probei clasele IX-XII: 3 ore

Rezultatele iniţiale vor fi afişate sâmbătă, 12 martie 2022, după ora 21.00.

Rezultatele finale vor fi afişate marţi, 15 martie 2022, după ora 21.00.

Criterii specifice de departajare în cazul egalităţii de puncte între candidaţii aflaţi pe ultimul / ultimele locuri calificabile – extras din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei:

  • 4 pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a:

- punctajul de la proba scrisă obținut la Use of English;

- punctajul de la proba integrată – eseu;

- punctajul de la proba integrată – Reading comprehension.

În cazul în care, după aplicarea succesivă a celor trei criterii, nu se poate face departajarea între candidați, vor constitui criterii suplimentare de departajare punctajele defalcate obținute la evaluarea eseului, în următoarea ordine:

a) content;

b) organisation and cohesion;

c) effect on the target reader.

În cazul în care și după aplicarea acestor criterii egalitatea se menține, se va proceda la organizarea unei probe de baraj, cu o structură identică celei specifice pentru testarea competenței gramaticale (Use of English).

Extras din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare nr. 3035/10.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare:

Art. 36.

(1) Se interzice elevilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de olimpiadă sau care sunt interzise de regulamentul specific, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Pot fi introduse în sala de concurs acele materiale, instrumente etc. prevăzute în mod explicit în regulamentul specific al olimpiadei.

(2) Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, precum și frauda sau tentativa de fraudă duc la eliminarea din concurs a candidatului de către președintele comisiei.

(3) Candidații eliminați din concurs conform prevederilor alin. (2) pierd dreptul de participare la olimpiadele școlare din anul școlar următor.