Olimpiada Județeană de Informatică - anunț important

(1) După fiecare etapă de concurs concurenților le sunt puse la dispoziție descrieri ale soluțiilor problemelor și testele folosite la evaluare.
(2) Dacă un concurent consideră că există neconcordanțe între enunțul problemei și testele folosite la evaluare sau evaluator, acesta poate să sesizeze Subcomisia științifică folosind un formular pus la dispoziție pe site-ul olimpiadei. Dacă sesizarea este întemeiată, după remedierea situației, Subcomisia științifică va reevalua toate soluțiile la problema în cauză. Punctajul final este cel obținut după reevaluare.

Elevii care în urma analizării testelelor de evaluare au identificat o nenconcordanţă între enunțul problemei și testele folosite la evaluare sau identifică o neconcordanţă între punctajul obţinut la evaluarea pe parcursul probei şi punctajul afişat în tabelul de rezultate, pot depune contestaţie prin completarea următorului formular
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegdF3Go1iXpLKueliFCaj4GGhCI0_z8m6hfyzN6Zp6v2hrjQ/viewform?usp=sf_link
Termen de depunere a contestaţiilor: Luni 7 martie 2022, ora 15.00
Rezultatele obţinute în urma soluţionării contestaţiilor vor fi publicate pe site-ul olimpiadei sepi.ro în termen de maximum 48 de ore.


Elevi repartizați la Centrul nr. 2, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași

Loading...