Concursul ISTORIE, ISTORII, ISTORISIRI, ediția a III-a

ISTORIE, ISTORII, ISTORISIRI

EDIȚIA a III-a, înscris în CAEJ 2017-2018

Concursul județean pentru elevii de gimnaziu

Istorie, Istorii, Istorisiri

REZULTATE

GALERIE DE IMAGINI

DSC_0002
DSC_0003
DSC_0004
DSC_0005
DSC_0006
DSC_0010
DSC_0011
DSC_0012
DSC_0013
DSC_0014
DSC_0015
DSC_0016
DSC_0017
DSC_0018
DSC_0019
DSC_0020
DSC_0021
DSC_0022
DSC_0023
DSC_0024
DSC_0025
DSC_0026
DSC_0027
DSC_0028
DSC_0029
DSC_0030
DSC_0031
DSC_0032
DSC_0033
DSC_0034
DSC_0035
DSC_0036
DSC_0037
DSC_0038
DSC_0039
DSC_0040
DSC_0041
DSC_0042
DSC_0043
DSC_0044
DSC_0045
DSC_0046
DSC_0047
DSC_0048
DSC_0049
DSC_0051
DSC_0052
DSC_0053
DSC_0054
DSC_0055
DSC_0056

 

 

Regulamentul de organizare și participare

 1. Condiții de participare

La concurs pot participa echipaje de câte 4 elevi de gimnaziu, nu mai mult de un echipaj/secțiune din fiecare școală. În cazul în care, din motive obiective, un elev nu poate participa la concurs, se admite participarea cu un număr mai mic de elevi. Se admit și echipaje formate din 4 elevi din două școli partenere, nu mai mult de un echipaj/secțiune (Precizare: la Formularul de înscriere în care nu se pot concurs se va atașa și copia după acordul de parteneriat dintre școli). Școlile participante sunt responsabile de selecția participanților la faza județeană, în cazul în care există mai multe echipaje organizându-se faza pe școală.

II.        Concursul se derulează pe trei secțiuni:

A. Mituri și legende (cls. V-VI)

În conformitate cu bibliografia anexată prezentului regulament, se vor avea în vedere:

1. Mitologia greacă

2. Mitologia romană

3. Mitologia orientală

4. Legende medievale

B. Mărturii ale istoriei  meleagurilor ieșene (cls. VI-VII)

Se vor avea în vedere următoarele obiective istorice:

1. Palatul Culturii

2. Biblioteca Centrală Universitară ”Mihai Eminescu”

3. Biserica Trei Ierarhi

4. Palatul Roznovanu

5. Teatrul Național

6. Hotel Traian

7. Universitatea ”Alexandru  Ioan Cuza”

8. Muzeul Unirii

9. Palatul Gării

10. Castelul  Miclăușeni

11. Casa Dosoftei

12. Palatul de la Ruginoasa

C. Oameni de știință și personalități istorice (cls. VII-VIII)

1. Alexandru Macedon

2. Cezar

3. Cristofor Columb

4. Charles Darwin

5. Carol I

6. Galileo Galilei

7. Herodot

8. Al. I. Cuza

9. Leonardo da Vinci

10. Traian Vuia

11. Nelson Mandela

12. Marco Polo

13. Ferdinand I

14. Napoleon

15. Isaac Newton

16. Pericle

17. Robert Schuman (politicianul)

18. Traian

19. Voltaire

20. George Washington

Proba teoretică va consta într-un test grilă pe baza bibliografiei anexate, compus din 20 de itemi. Proba va dura 60 de minute.

Proba practică va consta în realizarea unui desen/poster/colaj pe o temă dată, utilizând orice tehnică de lucru sau materiale decorative, în timp de 60 de minute. În cadrul secţiunii, elevul prezintă oral în faţa comisiei, cele mai importante aspecte ale lucrării propuse, timp de 10 –15 minute. După prezentarea comunicării, participantul poate primi întrebări din partea membrilor comisiei pentru clarificarea sau completarea anumitor aspecte ale temei, care au rămas neclare sau au fost prezentate incomplet.

Precizare: Participanții sunt responsabili de asigurarea tuturor materialelor necesare pentru participarea la proba practică.

III. Evaluarea

III.1.Componenţa comisiilor concursului

III.1.1. Comisia de organizare şi evaluare.

Președinte: inspector şcolar general/ inspector școlar general adjunct;

Președinte executiv: inspectorul şcolar de specialitate din judeţ;

-3 vicepreşedinți: câte unul pentru fiecare secțiune, cadre didactice de prestigiu din învăţământul preuniversitar;

- 9 membri: câte trei, pentru fiecare secțiune, doi profesori de istorie și 1 profesor de arte plastice, profesori de specialitate cu rezultate deosebite în activitatea profesională;

-1 secretar: profesor cu abilități de operare pe calculator, pentru ambele secțiuni.

Comisia de organizare şi evaluare a concursului supraveghează stricta respectare a regulamentului, stabileşte programul pentru concurs, are atribuţii organizatorice, se ocupă de partea materială necesară desfăşurării concursului; afişează rezultatele, ierarhia finală şi face premierea; numeşte componenţa Comisiei de elaborare și validare a subiectelor.

III.1.2. Comisia de elaborare şi validare a subiectelor este formată din 6 membri şi are ca atribuţii elaborarea subiectelor şi validarea formei definitive a subiectelor.

 

III.2. Evaluarea probei scrise

Fiecare item  din cei 20 va fi punctat cu 5 puncte/item. Evaluarea se face pe loc, în prezența candidaților.

III.3. Evaluarea probei practice

Selectarea de către juriu şi ierarhizarea celor mai bune lucrări practice se vor realiza pe baza unei grile de evaluare care va avea ca indicatori:

 • rigoarea ştiinţifică a conţinutului;
 • modul de redactare a lucrării practice (organizare logică, sistematizare, elemente compoziționale vizuale armonizate, elemente vizuale adaptate temei, aspectul estetic si stilistic al compoziției);
 • expunere şi argumentare (limbaj de specialitate/adecvarea vocabularului, capacitate de sinteză, de analiză şi analogie istorică, abilitate în citirea, interpretarea şi integrarea documentelor istorice/selectarea și analizarea datelor relevante pentru tema aleasă utilizând surse istorice diverse, argumentarea și expresivitatea prezentării, capacitatea de a susţine o dezbatere etc.);
 • consistenţa suportului de susţinere a comunicării (surse istorice credibile);
 • metodele de cercetare folosite şi abilităţile formate;
 • originalitate și creativitate;
 • respectarea surselor istorice și bibliografice indicate;
 • încadrare în timpul alocat prezentării .

 

IV. Calendarul și organizarea concursului

Concursul se desfășoară pe baza prezentului regulament după următorul calendar:

1. popularizarea concursului în școli:  martie 2018-mai 2018;

2. înscrierea participanților la concurs: 2-14 mai 2018

3. desfășurarea probelor și evaluarea lucrărilor: 17 mai 2018

VII. Premii

Premiile se acordă pe secțiuni, după cum urmează:

-         câte un premiu I – Nicolae Iorga, un premiu II – Gheorghe Brătianu, un premiu III – Mihail Kogălniceanu și mențiuni reprezentând maximum 10% din numărul total de echipaje prezente (conform art. 55 din OMECTS 3035/2012)

-         câte un premiu special – Ion Creangă, pentru argumentare/expresivitate în prezentarea lucrării practice;

-         câte un premiu special – Nicolae Tonitza, pentru valoarea artistică a lucrării practice.

Premierea are loc în cadru festiv în locația asigurată de școala coordonatoare a concursului.

La acest concurs nu se admit contestaţii.

Lucrările premiate la etapa judeţeană vor fi păstrate timp de un an în arhiva şcolii care a organizat etapa concursului.

VIII. BIBLIOGRAFIE

SECȚIUNEA: MITURI ȘI LEGENDE

 1. Alexandru Mitru, Legendele Olimpului (orice ediție): miturile referitoare la crearea lumii și a omului;
 2. Cyril Birch, Mituri și fantezii chinezești, trad. de Veronica Focșeneanu, Cristina Daia, ediția a II-a, ALLFA, București, 2001, mitul despre facerea lumii;
 3. Epopeea lui Ghilgameș, Institutul European, Iași, 1999.
 4. George Andreescu, Iliada. Odiseea. Eneida – repovestite pentru copii, Biblioteca școlarului, 1980.
 5. Horia C. Matei, O istorie a Romei Antice (orice ediție);
 6. Sanda Anghelescu, Arthur și Cavalerii Mesei Rotunde, repovestire pentru copii, Editura Coresi SRL, București, 1993;
 7. Rebecca Rubinstein,  Miturile Egiptului Antic, Editura Arc, Chișinău, 2008;
 8. Enciclopedia pentru tineri- Religiile lumii, Editura Rao, 2001;
 9. Alexandru Mitru, Din marile legende ale lumii (orice ediție).

 

SECȚIUNEA: MĂRTURII ALE ISTORIEI MELEAGURILOR IEȘENE

 1. Dan Bădărău, Ioan Caproșu, Iașii vechilor zidiri (oricare ediție);
 2. Ion Mitican, Vechi locuri și zidiri ieșene, vol. I – II, Editura Tehnopress, Iași, 2004;
 3. Ion Mitican, Palatul Roznovanu, o poveste romantică, Editura Tehnopress, Iași, 2008;
 4. Ion Mitican, Plimbare prin Iașii de altădată, vol. I – III, Editura Tehnopress, Iași, 2014;
 5. Vasile Ilucă, Iași... istorie și spirit, Editura Helios, Iași.

 

SECȚIUNEA: OAMENI DE ȘTIINȚĂ ȘI PERSONALITĂȚI  ISTORICE

 • Colecția 100 de personalități. Oameni care au schimbat destinul lumii, Editura DeAgostini.