Campania legumelor şi a fructelor donate

Această campanie umanitară s-a desfăşurat în perioada 31 octombrie - 4 noiembrie 2011 şi a făcut parte din Strategia Naţională de Acţiune Comunitară (SNAC). Scopul a fost de a sensibiliza elevii şi profesorii cu privire la situaţia dificilă în care se află copiii afectaţi de lipsa de alimente. Prin acest demers s-a intenţionat consolidarea abilităţilor elevilor de a trăi împreună cu ceilalţi într-o societate unită şi solidară în care contează valenţele umanitare, implicarea, angajamentul, responsabilitatea.
Pentru atingerea scopului campaniei s-a semnat un acord de parteneriat cu Centrul de Resurse pentru copii şi tineret Don Bosco din cadrul Centrului Diecezan Caritas Iaşi, în baza căruia s-a realizat  acţiunea de distribuire a produselor alimentare.
Profesor coordonator:  Cristina Vameşu
Participanţi: reprezentanţi ai tuturor claselor, coordonaţi de profesorii diriginţi.