Leadership Autentic

Activitate de formare pentru membrii Consiliului Elevilor

Perioada: 28-29 mai 2011

Obiective:
O1: formarea membrilor Consiliului Elevilor şi dezvoltarea calităţilor de lideri ale acestora;
O2: încurajarea implicării elevilor de liceu în comunitate;
O3 :crearea unei comunităţi de lideri orientaţi spre progres şi performanţă;
O4: descoperirea şi dezvoltarea potenţialului de lider;
O5: însuşirea noţiunilor de ,,lider” si ,,leadership”  într-un mediu nonformal;
O6:  prezentarea unor exemple teoretice şi practice de leadership;
O7: dezvoltarea personală a participanţilor;
O8: dezvoltarea aptitudinilor de public speaking, luarea deciziilor, gestionarea unui grup;
O9: implicarea elevilor în activităţi extraşcolare;
O10: încurajarea spiritului de iniţiativă în rândul elevilor, a gândirii independente şi a exprimării opiniilor;
O11: însuşirea unor aptitudini necesare şefilor de clasă pentru a coordona mai bine activităţile la care iau parte (în cadrul clasei pe care o coordonează sau în alte activităţi extraşcolare);
O12: încurajarea lucrului în echipă şi a creativităţii; 

Grup ţintă: membrii Consiliului Elevilor

Organizatori: Fundaţia LEADERS 

Coordonatori proiect:
Istrate Ana-Maria, vicepreşedinte Consiliul Elevilor
Bejenaru Ştefana, preşedinte Consiliul Elevilor

Activităţi
Trainingurile au fost organizate în 4 module:
1.Lideri şi leadership;
2.Comunicare;
3.De la viziune la rezultate;
4.Discurs public.