Proiectul ACTiV-C

 

 

Joi, 3 martie 2011, a avut loc deschiderea oficială a Clubului R al tinerilor antreprenori şi Clubului R al cetăţenilor activi din cadrul proiectului ACTiV-C - Angajarea Conştientă a Tinerilor în Viaţa Comunităţii,  POSDRU 17/1.1/G/39595.

Festivitatea s-a desfăşurat în sala de festivităţi a Colegiului Naţional „Emil Racoviţă”, Iaşi.

 


 

ACTiV-C  - Angajarea Conştientă a Tinerilor în Viaţa Comunităţii POSDRU/17/1.1/G/ID 39595

Proiectul va fi cofinanţat din Fondul Social European prin  PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013, beneficiar fiind CNER în parteneriat cu Asociaţia Clubul de Dezbateri Academice Iaşi.

Obiectivul general al proiectului-dezvoltarea spiritului civic şi al implicării active şi conştiente a tinerilor din învăţământul gimnazial şi liceal în viaţa comunităţii, prin dezvoltarea de competenţe antreprenoriale prin activităţi extracurriculare.

Obiectivele operationale sunt:

O1 - creşterea numărului tinerilor implicaţi conştient în viaţa comunităţii, prin participarea la activităţi extracurriculare în cadrul cluburilor elevilor pe domenii (cetăţeanul activ, tânărul antreprenor), cu sectiuni (dezbateri, oratorie, ecologie, management de proiect) şi după vârsta (liceu, juniori);

O2 - crearea unui site care să cuprindă rezultatele proiectului;

O3 - dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi civice ale tinerilor prin implicarea directă în derularea de activităţi practice extracurriculare;

O4 - încurajarea interacţiunii pozitive între tinerii cetăţeni şi instituţiile şi organizaţiile locale (publice şi particulare);

O5 - alcătuirea unor materiale didactice pentru activităţi curriculare şi extracurriculare referitoare la dezvoltarea spiritului civic şi educaţia antreprenorială;

O6 - dezvoltarea sentimentului de mândrie referitor la apartenenţa la comunitatea locală.

 

Grup ţintă - elevii din învăţământul preuniversitar, clasele V-XIII, cu vârste între 10-19/25 ani

 

Activităţile proiectului se derulează în cadrul a doua cluburi:

 • Clubul R al tinerilor antreprenori
 • Clubul R al cetăţenilor activi

cu 2 niveluri de vârstă, seniori (liceu) şi juniori (gimnaziu).

Activităţi ale clubului R al tinerilor antreprenori :

 • cursuri de management de proiect (25 elevi de liceu)
 • cursuri de management de proiect pentru juniori, pregătite şi susţinute de experţii implicaţi, dar şi de tinerii participanţi la cursul de management;
 • activităţi cu caracter ecologic în comunitatea locală
  • amenajare spaţiu verde din jurul şcolii;
  • amenajare seră;
  • acţiune "Respiră cartierul",
  • acţiune "Respiră orasul"
  • actiunea “Înfloreşte" a clubului juniorilor
 • concurs de miniproiecte (pentru elevi din oraş, pe teme care ţin de rezolvarea unor probleme ale comunităţii

 

Activităţi ale clubului R al cetatenilor activi :

 • curs de introducere in dezbateri,
 • minicurs de oratorie;
 • curs de dezbateri pentru juniori
 • dezbateri pe probleme ale comunităţii locale;
 • concurs de cunoastere a oraşului;
 • caravana de dezbateri în judeţe limitrofe
 • tabară şi concurs de dezbateri
 • creare muzeu virtual al cartierului, care va fi disponibil pe site-ul proiectului;
 • întâlniri şi discuţii cu reprezentanţii autorităţilor locale şi reprezentanţi în parlament

 

Activităţi comune ale cluburilor:

 • elaborarea site-ului proiectului
 • popularizarea proiectului
 • elaborare harta cetăţeanului implicat

 

Alte activităţi :

 • elaborare curriculum opţional dezbateri pentru cetăţenie activă;
 • elaborare ghid metodic dezbateri pentru cetăţenie activă;
 • elaborare curriculum opţional mici proiecte pentru gimnaziu;
 • elaborare ghid metodologic pentru opţional mici proiecte.

 

Rezultatele proiectului :

 • competenţe îmbunătăţite ale elevilor în domeniul managementului de proiect, 25 de elevi
 • competenţe practice îmbunătăţite ale elevilor în domeniul educaţiei antreprenoriale;
 • competenţe specifice dezvoltate în domeniul cetăţeniei active prin participarea a 100 de elevi;
 • calitatea îmbunătăţită a activităţilor curriculare şi extracurriculare în domeniul cetăţeniei active şi educaţiei antreprenoriale, prin elaborarea de  2 ghiduri şi 2 curriculumuri la decizia 200 de exemplare;
 • sentiment crescut de mândrie  referitor la apartenenţa la comunitatea locală, dovedit prin implicarea în activităţile de creare muzeu virtual, concurs de cunoaştere a oraşului, activităţi ecologice în comunitate-100 de elevi,10 profesori, 50 membri ai comunităţii locale.

 

ÎNSCRIERI:

Selecţie  clubul R al tinerilor antreprenori

 

Vă invităm să vă înscrieţi în clubul R al tinerilor antreprenori din cadrul proiectului ACTiV-C, desfăşurat în CNER.

Condiţii:

- să fii în clasa a IX-a, a X-a sau a XI-a (zi) / a XII-a (seral)

- să nu ai peste 19 ani (zi) / 25 ani (seral)

- să te angajezi că iei parte la cât mai multe acţiuni ale clubului

Pentru înscriere, completează tabelul de înscriere, pe care îl poţi obţine de pe site-ul proiectului http://activ-c.racovita.ro sau scriind la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., şi acordul parental şi de prelucrare de date cu caracter personal, pe care îl vei putea obţine de pe site sau scriind la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Numai cei care se înscriu în club pot să se înscrie şi la cursul gratuit de management de proiect, care se va desfăşura în vacanţa de vară 2011.

 

Selecţie cursuri management de proiect

 

Dosarul de selecţie trebuie să cuprindă:

- dovada de membru în clubul R al tinerilor antreprenori (de la coordonator)

- CV format european care să dovedească implicarea în viaţa şcolii şi acţiuni de voluntariat

- scrisoare de intenţie

- scrisoare de recomandare din partea unui profesor

Au prioritate elevii care nu au mai participat la cursuri de management de proiect, care trebuie să depună la dosar şi declaraţie pe proprie răspundere că nu au mai luat parte la cursuri de management de proiect.

Au prioritate elevii cu situaţie materială deficitară, dovedită prin adeverinţă din partea dirigintelui.

În cazul punctajului egal, au prioritate elevii de la seral.

Detalii şi grila de evaluare vor fi publicate în momentul deschiderii procesului de selecţie (februarie 2011).

Cursurile se vor desfăşura în vacanţa de vară 2011.

Consultaţi periodic site-ul proiectului http://activ-c.racovita.ro pentru alte informaţii sau scrieţi la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Selecţie  clubul R al cetăţenilor activi

Vă invităm să vă înscrieţi în clubul R al cetăţenilor activi din cadrul proiectului ACTiV-C, desfăşurat în CNER.

Condiţii:

- să fii în clasa a IX-a, a X-a sau a XI-a (zi) / a XII-a (seral);

- să nu ai peste 19 ani (zi) / 25 ani (seral);

- să te angajezi că iei parte la cât mai multe acţiuni ale clubului.

Pentru înscriere, completează tabelul (cu anexe), pe care îl poţi obţine de pe site-ul proiectului http://activ-c.racovita.ro sau scriind la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., şi acordul parental şi de prelucrare de date cu caracter personal, pe care îl vei putea obţine de pe site sau scriind la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Numai cei care se înscriu în club pot să se înscrie şi la cursul gratuit de dezbateri, care se va desfăşura în martie 2011, şi la cel de oratorie, care se va desfăşura în toamna lui 2011, precum şi la caravana de dezbateri şi tabăra gratuită din 2012.