Anunț transferuri august 2021

Conform prevederilor ROFUIP nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare, a procedurii interne a Colegiului Național „Emil Racoviță Iași și a hotărârii C.A. referitoare la numărul maxim de elevi pe clasă, în perioada 25 – 31 august 2021 are loc  transferul elevilor la  Colegiul Național Emil Racoviță” Iaşi,  după următorul calendar:

  • 25 – 26 august 2021: depunerea cererilor;
  • 30 august – 1 septembrie 2021: desfășurarea testărilor și a examenului de diferențe, după caz, în vederea verificării cunoștințelor;

Pentru ca cererea să fie aprobată și elevul să susțină testările, este necesar ca:

-    media la purtare în ultimul an școlar să fie 10;

-    media pe anul școlar anterior să fie minimum 9,oo, pentru elevii de gimnaziu;

-    media pe anul școlar anterior să fie cel puțin egală cu ultima medie de la specializarea la care se solicită transferul, pentru elevii care solicită transferul în clasa a X-a;

-   media pe anul școlar anterior să fie cel puțin egală cu ultima medie de la clasa la care se solicită transferul, pentru elevii care solicită transferul în clasa a XI-a – a XII-a.

Locurile disponibile, la această dată, pentru fiecare clasă sunt:

Clasa a VI-a: 1 (regim intensiv limba engleză)

Clasa a X-a:

Matematică-informatică: 3

Matematică-informatică intensiv limba engleză: 1

Științe ale naturii: 1

Științe ale naturii intensiv limba engleză: 3

Filologie: 2

Clasa a XI-a:

Matematică-informatică: 2

Matematică-informatică intensiv limba engleză: 6

Științe ale naturii: 1

Științe ale naturii intensiv limba engleză: 2

Filologie: 2

Clasa a XII-a:

Matematică-informatică: 5

Matematică-informatică intensiv limba engleză: 4

Științe ale naturii: 4

Filologie: 5

Testările pentru clasele de gimnaziu se susțin la disciplinele:

  • Limba și literatura română și matematică;
  • Limba și literatura română, matematică și limba engleză - doar pentru clasele cu regim intensiv engleză.

Testările pentru clasele de liceu se susțin la disciplinele:

  • Matematică și informatică - pentru clasele de matematică-informatică;
  • Matematică, informatică și limba engleză - pentru clasele de matematică-informatică intensiv engleză;
  • Biologie și fizică sau chimie (probă la alegere) - pentru clasele de științe ale naturii;
  • Biologie, fizică sau chimie (probă la alegere) și limba engleză - pentru clasele de științe ale naturii cu regim intensiv engleză;
  • Limba și literatura română și limba engleză - pentru clasele de filologie.

Transferul este aprobat dacă la toate testările în vederea verificării cunoștințelor se obține nota minimă 8,00 și la diferențe, nota minimă 5,00 (în cazul elevilor de liceu care schimbă profilul și/sau specializarea). În cazul în care există mai mulți elevi care obțin note peste 8,00 la ambele probe și numărul acestora depășește numărul de locuri disponibile, transferul va fi aprobat în ordinea descrescătoare a notelor, în limita numărului de locuri disponibile.

Examenele de diferențe se organizează după afișarea rezultatelor, pe data de 1 septembrie 2021, pentru elevii care au obținut minimum 8,00 la ambele probe.  În funcție de profilul și specializarea elevilor care solicită transferul, acestea se vor susține la următoarele discipline:

Clasa

Profilul și specializarea clasei finalizate în iunie 2021

Profilul și specializarea la care se solicită transferul în anul școlar 2021-2022

Discipline la care se susțin examene de diferență

a X-a

Real/matematică-informatică sau științe ale naturii

Umanist/filologie

Limba latină, clasa a IX-a

a X-a

Umanist/filologie

Real/științe ale naturii

Informatică, matematică, clasa a IX-a

a X-a

Alt profil/altă specializare nemenționat(ă) anterior

Umanist/filologie

Real/ matematică-informatică sau științe ale naturii

Toate disciplinele din trunchiul comun al clasei a IX-a (din profilul clasei la care se face transferul) pe care elevul nu le-a studiat la unitatea de la care provine

a XI-a

Real/matematică-informatică sau științe ale naturii

Umanist/filologie

Limba latină, clasele a IX-a, a X-a

a XI-a

Umanist/filologie

Real/științe ale naturii

Informatică, matematică, clasele a IX-a, a X-a

a XI-a

Alt profil/altă specializare nemenționat(ă) anterior

Umanist/filologie

Real/ matematică-informatică sau științe ale naturii

Toate disciplinele din trunchiul comun al clasele a IX-a și a X-a (din profilul clasei la care se face transferul) pe care elevul nu le-a studiat la unitatea de la care provine

a XII-a

Real/matematică-informatică sau științe ale naturii

Umanist/filologie

Limba latină, clasele a IX-a, a X-a și a XI-a

a XII-a

Umanist/filologie

Real/științe ale naturii

Informatică, matematică, clasele a IX-a, a X-a și a XI-a

a XII-a

Alt profil/altă specializare nemenționat(ă) anterior

Umanist/filologie

Real/ matematică-informatică sau științe ale naturii

Toate disciplinele din trunchiul comun al claselor a IX-a, a X-a și a XI-a (din profilul clasei la care se face transferul) pe care elevul nu le-a studiat la unitatea de la care provine

  • Rezultatele la testări vor fi afișate pe 31 august 2021.

Conținuturi și modele de subiecte pot fi descărcate de AICI.