Titularizare 2020

11.08.2020 - Rezultate finale


04.08.2020 - Rezultate inițiale

Contestația la proba scrisă se depune personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând procură notarială în original.

Contestațiile pot fi transmise și prin poșta electronică (titularizare@isjiasi.ro) până la ora 12:00, în data de 5 august 2020, situație în care candidatul anexează la contestația transmisă și copie după cartea/buletinul/adeverința de identitate.

Contestaţiile se depun la sediul inspectoratului şcolar judeţean Iaşi astfel:

  • În data de 4 august 2020 contestațiile se depun/transmit până la ora 21:00;
  • În data de 5 august 2020 contestațiile se depun/transmit până la ora 12:00.

Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidați.


Accesul candidaților în centrul de concurs se face numai pe baza actului de identitate valabil și a declarației pe proprie răspundere, cu respectarea intervalelor orare precizate în listele afișate. În cazul schimbării numelui, candidații vor prezenta, alături de actul de identitate, și o copie a certificatului de căsătorie, divorț etc.

 

Proba scrisă începe la ora 9.00, accesul candidaților în săli este permis până la ora 8.15.

Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate şterge.

 

Repartizarea candidaților