Oferta educațională pentru anul școlar 2023-2024, clasa a V-a

Oferta educațională a Colegiului Național „Emil Racoviță” Iași pentru clasa a V-a, anul școlar 2023-2024, este următoarea:

78 locuri, reprezentând 3 clase (dintre care 2 cu regim intensiv de predare a limbii engleze)

Înscrierile se vor putea face în intervalul 5 – 11 mai 2023, atât la secretariatul colegiului (8:00-14:00), cât și online, pe site-ul CNER (www.racovita.ro), pe baza unei cereri tip.

În situația în care numărul cererilor de înscriere va depăși numărul locurilor disponibile, se va organiza Testarea LERIS, constând în două probe, limba română și matematică, conform calendarului de mai jos:

Afișarea listelor cu repartizarea elevilor înscriși în săli: 12 mai 2023

Desfășurarea testării: 13 mai 2023

Afișarea rezultatelor inițiale: 14 mai 2023

Depunerea eventualelor contestații: 15 mai 2023

Afișarea rezultatelor finale: 17 mai 2023

Depunerea cererilor de înscriere la CNER: 22-26 mai 2023

Derulat în parteneriat cu Fundația LERIS, testarea are caracter județean și se adresează exclusiv elevilor de clasa a IV-a. Aceasta constă în două probe scrise care se vor desfăşura în aceeași zi (sâmbătă, 13 mai 2023), după cum urmează: 

 • 9:00-10:00 -  limba română
 • 10:30-11:30 - matematică

Elevii se vor înscrie la ambele probe.

Timpul de lucru pentru fiecare probă de concurs este de 60 de minute (15 minute - familiarizarea cu subiectele, 45 de minute - timpul efectiv de lucru).

Subiectele vor fi elaborate în conformitate cu programa școlară pentru clasa a IV-a (vezi programa).

Modele de teste și baremele de corectare și notare corespunzătoare acestora vor fi postate alternativ, la interval de o săptămână.

 • Modelele de teste (setul 1) pot fi consultate AICI.
 • Baremele (setul 1) pot fi consultate AICI.
 • Modelele de teste (setul 2) pot fi consultate AICI.
 • Baremele (setul 2) pot fi consultate AICI.
 • Modelele de teste (setul 3) pot fi consultate AICI.
 • Baremele (setul 3) pot fi consultate AICI.

REGULAMENTUL  DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A

TESTĂRII LERIS – clasa a IV-a

I. Cadrul general

Art. 1 Testarea LERIS este organizată de Fundația Leris, are caracter județean și se adresează elevilor de clasa a IV-a.

Art. 2 Testarea constă în două probe obligatorii (limba română și matematică), desfășurate în aceeași zi.

Art. 3 Elevii care se înscriu vor participa la ambele probe. Rezultatele elevilor se regăsesc în trei clasamente distincte: unul pentru proba de limba română, unul pentru proba de matematică și unul pentru cumul de puncte.   

Art. 4 Timpul de lucru pentru fiecare probă este de 45 de minute. Elevii vor avea la dispoziție și 15 minute pentru familiarizarea cu subiectele.

Art. 5 Toate materialele necesare desfășurării testării sunt asigurate de Colegiul Național „Emil Racoviță”, cu sprijinul Fundației Leris.

Art. 6  Elevii care obțin premii în clasamentul pe discipline și cei care obțin premii și mențiuni în clasamentul cumulat pot opta pentru înscriere în clasa a V-a la Colegiul Național „Emil Racoviță”, Iași.

IV. Premierea

Art. 27 Ierarhia se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute. Sunt considerați admiși elevii care obțin premii și mențiuni în clasamentul pentru punctaj cumulat și cei care obțin premii în cele două clasamente pentru punctajele obținute la română și matematică.

(a) Premiile se vor acorda diferit pe cele trei clasamente (punctaj cumulat, punctaj română, punctaj matematică), după cum urmează:

 • Clasamentul pe baza punctajului cumulat:
 • Se sortează candidații în ordinea descrescătoare a punctajului cumulat.
 • Se acordă premii și mențiuni pentru minimum 90% din numărul total de locuri disponibile.
 • În situația punctajelor cumulate egale pentru candidații de pe ultimul loc ce primesc mențiune, se suplimentează numărul de locuri corespunzător.
 • Clasamentele pe baza punctajelor de la română și, respectiv, matematică:
 • Se sortează candidații în ordinea descrescătoare a punctajului pentru fiecare disciplină în parte.
 • Se acordă premii (I, II, III) pentru fiecare clasament pe disciplină în parte.
 • Numărul candidaților premiați la fiecare dintre aceste două discipline (română și matematică), dar care nu se regăsesc printre cei admiși în clasamentul pe baza punctajului cumulat / cu punctajele cumulate, nu poate depăși 5% din numărul total de locuri disponibile (pentru fiecare dintre cele două clasamente pe discipline, în parte: 5% pentru română și 5% pentru matematică).
 • În situația punctajelor cumulate egale pentru candidații de pe ultimul loc care primesc premiu, se suplimentează numărul de locuri corespunzător.

(b) După parcurgerea acestor două etape de acordare a premiilor și a mențiunilor pentru cele trei clasamente (cumulat, română, matematică), se acordă suplimentar mențiuni speciale în clasamentul pentru punctaj cumulat, în ordinea descrescătoare a punctajelor, în limita a maximum 20% din numărul de locuri disponibile.

(c) Dacă unii dintre candidații care au obținut premiu sau mențiune, care le conferă dreptul de a fi admiși pe locurile disponibile, aleg să nu se înscrie în perioada prevăzută în calendar, atunci ei pierd posibilitatea de înscriere în clasa a V-a, la CNER și vor fi admiși candidații din clasamentul pentru punctajul cumulat, în ordinea descrescătoare a punctajului, conform numărului de locuri care rămân neocupate.

Art. 28 Se acordă Marele Premiu Leris pentru cel mai mare punctaj cumulat, obținut la cele două probe, română și matematică.

Art. 29  Toți concurenții primesc diplome de participare.

Art. 30 Festivitatea de premiere va fi organizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.