Olimpiada de Limba engleză - etapa județeană, 11 martie 2023

Rezultate finale

Elevii din clasele IX-XII care au obținut cel puțin 95 puncte la proba scrisă vor susține proba orală sâmbătă, 18 martie 2023, începând cu ora 9.00, la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, în baza unei programări care va fi afișată pe site-ul unității școlare și la avizier vineri, 17 martie 2023.

Rezultate inițiale

Eventualele contestații la proba scrisă se vor depune luni, 13 martie 2023, în intervalul orar 10.00-15.00, la secretariatul Colegiului Național „Emil Racoviță” Iași (pentru elevii claselor IX-XII). Conform art. 25 alin. (5) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale de Limba engleză, elevii minori pot depune contestații fiind însoțiți de tutorele legal instituit. Elevul trebuie să aibă copie după actul de identitate.


Bareme (arhiva zip)


Repartizarea candidaților (fișier tip pdf)


Elevii vor fi prezenți la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iaşi sâmbătă, 11 martie 2023, în intervalul orar 08.00 – 08.30, accesul în săli fiind permis pe baza unui act de identitate valabil / carnetului de elev vizat pentru anul şcolar în curs. Proba scrisă începe la ora 09.00.

Pentru redactarea răspunsurilor, elevii vor folosi un instrument de scris cu pastă / cerneală albastră.

Durata probei scrise IX-XII, secțiunile A și B: 3 ore

Rezultatele iniţiale vor fi afişate sâmbătă, 11 martie 2023, după finalizarea evaluării.

Rezultatele finale vor fi afişate marţi, 14 martie 2023, după ora 18.00.

Criterii specifice de departajare în cazul egalităţii de puncte între candidaţii aflaţi pe ultimul / ultimele locuri calificabile – extras din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Naţionale de Limba engleză, clasele VII-XII, aprobat cu numărul 40LIF/31.01.2023:

- punctajul de la proba scrisă (Use of English);

- punctajul de la proba integrată – eseu;

- punctajul de la proba integrată – listening (numai pentru etapa națională);

- punctajul de la proba de speaking.

În cazul în care și după aplicarea acestor criterii egalitatea se menține, se va proceda la organizarea unei probe de baraj, cu o structură identică celei specifice pentru testarea competenței gramaticale (Use of English).

Extras din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare nr. 3035/10.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare:

Art. 36.

(1) Se interzice elevilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de olimpiadă sau care sunt interzise de regulamentul specific, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Pot fi introduse în sala de concurs acele materiale, instrumente etc. prevăzute în mod explicit în regulamentul specific al olimpiadei.

(2) Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, precum și frauda sau tentativa de fraudă duc la eliminarea din concurs a candidatului de către președintele comisiei.

(3) Candidații eliminați din concurs conform prevederilor alin. (2) pierd dreptul de participare la olimpiadele școlare din anul școlar următor.