DEFINITIVAT 2022

04.08.2022 - Rezultate finale


27.07.2022 - Rezultate inițiale


 Formular contestație


 20.07.2022 - Subiecte și bareme


În atenția candidaților la Examenul Național de definitivare în învățământ, sesiunea 2022

Ora de începere a examenului de definitivare în învățământ, sesiunea 2022, este ora 9:00.

Accesul candidaților în sălile de examen se face în intervalul orar 7:30 – 8:00, pe bază de buletin de identitate/carte de identitate/carte de identitate provizorie, pașaport sau, în mod excepțional, pe baza permisului de conducere sau a cărții de alegător.

Durata examenului este de 4 (patru) ore de la momentul primirii subiectelor.

Repartizarea candidaților în sălile de examen, orele de intrare și punctele de acces sunt afișate pe site-ul unității școlare desemnate Centru de examen – Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași - https://racovita.ro .


 Depunerea contestațiilor

Contestațiile se depun la centrul de examen în zilele de 27 iulie 2022, de la afișare până la ora 20:00 și 28 iulie 2022, de la ora 8:00 până la ora 12:00.

În contestație candidatul precizează următoarele informații:

  • - Numele, inițiala tatălui și prenumele
  • - Codul numeric personal
  • - Denumirea centrului de examen și județul unde a susținut examenul
  • - Disciplina la care a susținut examenul
  • - Nota contestată

Contestația este însoțită de o copie după cartea de identitate / pașaport.

*Contestațiile se pot depune la centrul de examen sau pot fi trimise prin fax la nr. 0232 258 496  sau prin e-mail la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Loading...