Olimpiada ştiinţele pământului - etapa județeană

28.03.2022, 15:45 - Rezultate finale


27.03.2022, 15:30 - Rezultate inițiale

Eventualele solicitări de reevaluare a lucrărilor scrise susținute în data de 27 martie 2022 în cadrul Olimpiadei Științele Pământului, etapa județeană, se depun pe discipline, individual, cu avizul profesorului de la clasă, luni, 28 martie 2022, în intervalul orar 12:30 - 14:30, la secretariatul Colegiului Național „Emil Racoviță” Iași. 

 Descarcă de aici model cerere contestație.

27.03.2022, 14:00 - Bareme


26.03.2022 - Repartizarea candidaților


  • Olimpiada se va desfășura la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, Iași, în data de 27.03.2022, cu prezență fizică.
  • Listele cu repartizarea elevilor în săli, vor fi postate pe site-ul școlii (nenominal) și la avizierul școlii organizatoare (nominal), sâmbătă, 26.03.2022.
  • Accesul elevilor în săli se va face în intervalul orar: 8.00 - 8.30.
  • Elevii vor deține cartea de identitate sau carnetul de elev cu fotografia personală, vizat la zi.
  • Elevii pot deține calculatoare neprogramabile.
  • Proba se va desfășura începând cu ora 9.00 și va dura 3 ore.
  • Informații suplimentare legate de organizarea și desfășurarea olimpiadei vor fi postate pe site-ul școlii organizatoare.

Stabilirea rezultatelor finale

Elevii care obțin punctaje totale egale și ocupă primele poziții în clasament vor fi departajați utilizându-se criteriul dificultății subiectelor care se aplică astfel:
- se calculează media aritmetică a punctajelor pe fiecare disciplină obţinute de toţi elevii participanți;
- cele patru subiecte se ierarhizează în ordinea crescătoare a valorii mediei calculate, cel mai mic punctaj indicând subiectul cel mai dificil;

Departajarea elevilor care au obţinut punctaje totale egale se va face astfel:

- în funcţie de punctajul obţinut la subiectul (disciplina) cel mai dificil;
- în cazul menţinerii egalităţii se va lua în considerare punctajul obţinut la subiectul imediat următor ca dificultate.