Olimpiada județeană de biologie -19 martie 2022

21 martie 2022 - Rezultate finale


19 martie 2022 - Rezultate inițiale

Eventualele contestații la proba scrisă din cadrul olimpiadei județene de biologie vor fi depuse la secretariatul Colegiului Național „Emil Racoviță” Iași luni, 21 martie 2022, în intervalul orar 12:00 - 15:00.

Descarcă de aici model cerere contestație.

Bareme:


Elevii vor fi prezenţi la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi sâmbătă, 19 martie 2022, în intervalul orar 09.00 – 09.30, accesul în săli fiind permis pe baza unui act de identitate valabil / carnetului de elev vizat pentru anul şcolar în curs. Proba scrisă începe la ora 10.00.

Pentru redactarea răspunsurilor, elevii vor folosi un instrument de scris cu pastă / cerneală albastră.

Durata probei clasele IX-XII: 3 ore

Rezultatele iniţiale vor fi afişate sâmbătă, 19 martie 2022,

Rezultatele finale vor fi afişate luni, 21 martie 2022,

În conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin OM nr. 3035/2012, cu  modificările și completările ulterioare, pentru etapa națională a acestei olimpiade se atribuie câte un loc/an de studiu fiecărui inspectorat județean (IȘJ) și nu se atribuie locuri suplimentare în vederea participării la etapa națională.

Se califică la etapa națională a olimpiadei, elevii care au obținut la etapa județeană cel puțin 50% din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la această etapă.

Candidații care au obţinut punctaje egale la etapa județeană şi se află în situaţia calificării pentru etapa naţională a olimpiadei pe locurile atribuite conform art. 15 alin. 3) vor fi departajaţi utilizându-se, în ordine, următoarele criterii:

1. punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip probleme;

2. punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip complement grupat;

3. În cazul în care, după aplicarea celor două criterii de departajare, precizate anterior, se menține egalitatea, se organizează o probă scrisă de baraj.

 

Extras din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare nr. 3035/10.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare:

Art. 36.

(1) Se interzice elevilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de olimpiadă sau care sunt interzise de regulamentul specific, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Pot fi introduse în sala de concurs acele materiale, instrumente etc. prevăzute în mod explicit în regulamentul specific al olimpiadei.

(2) Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, precum și frauda sau tentativa de fraudă duc la eliminarea din concurs a candidatului de către președintele comisiei.

(3) Candidații eliminați din concurs conform prevederilor alin. (2) pierd dreptul de participare la olimpiadele școlare din anul școlar următor.