Anunț transfer elevi ianuarie 2022

Conform prevederilor ROFUIP nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare, ale procedurii interne a Colegiului Național „Emil Racoviță Iași și ale hotărârii CA referitoare la numărul maxim de elevi pe clasă, începând cu 10 ianuarie 2022, la Colegiul Național Emil Racoviță” Iaşi are loc  transferul intersemestrial al elevilor,  după următorul calendar:

 • 10 – 11 ianuarie 2022: depunerea cererilor;                          
 • 14 ianuarie 2022: desfășurarea testărilor.

Pentru ca cererile de solicitare a transferului să fie aprobate și elevii să susțină testările, este necesar ca:

 • media semestrială să fie minimum 9,00 și media la purtare 10 (pentru elevii de gimnaziu);
 • media de admitere la liceu să fie cel puțin egală cu ultima medie de admitere la CNER, la specializarea solicitată și media la purtare 10 (pentru elevii de clasa a IX-a); mediile de admitere pentru fiecare specializare, la CNER, au fost: matematică-informatică: 9,50; științe ale naturii: 9,45; filologie: 9,06;
 • media semestrială să fie cel puțin egală cu ultima medie din clasa la care se solicită transferul și media la purtare 10 (pentru elevii claselor a X-a – a XII-a).

Locurile disponibile, la această dată, pentru fiecare clasă sunt:

Clasa a V-a: 5 (obișnuit)

Clasa a VI-a: 1 (intensiv limba engleză)

Clasa a IX-a:

Matematică-informatică: 1

Matematică-informatică (intensiv limba engleză): 1

Științe ale naturii: 1

Științe ale naturii (intensiv limba engleză): 2

Filologie: 2

Clasa a X-a:

Matematică-informatică: 1

Clasa a XI-a:

Matematică-informatică (intensiv limba engleză): 7

Clasa a XII-a:

Matematică-informatică: 3

Matematică-informatică (intensiv limba engleză): 2

Științe ale naturii: 2

Filologie: 3

Testările pentru clasele de gimnaziu se susțin la disciplinele:

 • Limba și literatura română și matematică;
 • Limba și literatura română, matematică și limba engleză - doar pentru clasele cu regim intensiv engleză.

Testările pentru clasele de liceu se susțin la disciplinele:

 • Matematică și informatică - pentru clasele de matematică-informatică;
 • Matematică, informatică și limba engleză - pentru clasele de matematică-informatică intensiv limba engleză;
 • Biologie și fizică sau chimie (probă la alegere) - pentru clasele de științe ale naturii;
 • Biologie, fizică sau chimie (probă la alegere) și limba engleză - pentru clasele de științe ale naturii cu regim intensiv limba engleză;
 • Limba și literatura română și limba engleză - pentru clasele de filologie.

Transferul este aprobat dacă la toate testările în vederea verificării cunoștințelor se obține nota minimă 8,00 și la diferențe, nota minimă 5,00 (în cazul elevilor de liceu care schimbă profilul și/sau specializarea). În cazul în care există mai mulți elevi care obțin note peste 8,00 la ambele probe și numărul acestora depășește numărul de locuri disponibile, transferul va fi aprobat în ordinea descrescătoare a notelor, în limita numărului de locuri disponibile.

Examenele de diferențe se organizează după afișarea rezultatelor, pentru elevii de liceu care au obținut minimum 8,00 la fiecare probă a testării.  În funcție de profilul și specializarea elevilor care solicită transferul, acestea se vor susține la următoarele discipline:

Clasa

Profilul și specializarea clasei de la care se transferă elevul

Profilul și specializarea la care se solicită transferul

Discipline la care se susțin examene de diferență

a IX-a

real/matematică -informatică sau științe ale naturii

umanist/filologie

limba latină (materia din semestrul I)

a IX-a

umanist/filologie

real/științe ale naturii

informatică, matematică (materia din semestrul I)

a IX-a

alt profil/altă specializare nemenționat(ă) anterior

umanist/filologie

real/matematică -informatică sau științe ale naturii

toate disciplinele din trunchiul comun al clasei a IX-a – semestrul I (de la profilul clasei la care se face transferul) pe care elevul nu le-a studiat la unitatea de la care provine

a X-a

real/matematică -informatică sau științe ale naturii

umanist/filologie

limba latină (clasele a IX-a și a X-a – semestrul I)

a X-a

umanist/filologie

real/științe ale naturii

informatică, matematică (clasele a IX-a și a X-a – semestrul I)

a X-a

alt profil/altă specializare nemenționat(ă) anterior

umanist/filologie

real/matematică -informatică sau științe ale naturii

toate disciplinele din trunchiul comun al claselor a IX-a și a X-a – semestrul I (de la profilul clasei la care se face transferul) pe care elevul nu le-a studiat la unitatea de la care provine

a XI-a

real/matematică-informatică sau științe ale naturii

umanist/filologie

limba latină (clasele a IX-a, a X-a și a XI-a – semestrul I)

a XI-a

umanist/filologie

real/științe ale naturii

informatică, matematică (clasele a IX-a, a X-a și a XI-a – semestrul I)

a XI-a

alt profil/altă specializare nemenționat(ă) anterior

umanist/filologie

real/ matematică-informatică sau științe ale naturii

toate disciplinele din trunchiul comun al claselor a IX-a, a X-a și a XI-a – semestrul I (de la profilul clasei la care se face transferul) pe care elevul nu le-a studiat la unitatea de la care provine

a XII-a

real/matematică -informatică sau științe ale naturii

umanist/filologie

limba latină (clasele a IX-a, a X-a,

a XI-a și a XII-a – semestrul I)

a XII-a

umanist/filologie

real/științe ale naturii

informatică, matematică (clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a – semestrul I)

a XII-a

alt profil/altă specializare nemenționat(ă) anterior

umanist/filologie

real/ matematică -informatică sau științe ale naturii

toate disciplinele din trunchiul comun al claselor a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a – semestrul I (de la profilul clasei la care se face transferul) pe care elevul nu le-a studiat la unitatea de la care provine

 • Pe 3 ianuarie 2022 vor fi afișate capitolele/temele studiate în semestrul I, pe baza cărora vor fi elaborate subiectele la testări, precum și modele de subiecte.

IMPORTANT!

Având în vedere modificarea structurii anului școlar 2021-2022, care a condus la eliminarea vacanței intersemestriale, toate transferurile elevilor se încadrează la situațiile excepționale, așa cum le prevede art. 144, alin. (4), lit. f) din ROFUIP 5447/2020, cu modificările și completările ulterioare. Prin urmare, rezultatele finale ale transferurilor la CNER vor fi afișate după data de 21.I.2022, în urma aprobării acestora de către Consiliul de administrație al ISJ Iași.