Misiunea Colegiului Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi este promovarea excelenţei în educaţie, exprimată în termeni de valoare adăugată şi valoare creată, prin dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim. Misiunea Colegiului Naţional „Emil Racoviţă” poate fi esenţializată în cuvintele
Mereu mai buni!”.

Colegiului Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi are rol de avangardă în modernizarea şi reformarea învățământului românesc preuniversitar. Este componentă activă în integrarea europeană a şcolii româneşti. Educaţia este înţeleasă ca valoare pentru cel ce învaţă. Demersurile educaţionale sunt centrate pe:

  • a învăţa să ştii;
  • a învăţa să faci;
  • a învăţa regulile convieţuirii;
  • a învăţa să fii.

8 - 14 aprilie 2019

„Ar trebui să se pună un grătar la intrarea în orice suflet. Ca să nu se bage nimeni în el cu cuțitul.”

(Marin Sorescu, în piesa „Iona”)

1 - 7 aprilie 2019

Premiul - în școală sau oriunde - îți dă drepturi? A fi bun și destoinic o dată te autorizează să ceri și să primești întotdeauna?

(Constantin Noica, în volumul „Eseuri de duminică”)

25 - 31 martie 2019

„Există inteligență fără bun-simț, dar bun-simț fără inteligență nu.”

(Alexandru Paleologu, în eseul „Bunul-simț ca paradox”)