In memoriam Florin Cazamir

cazamir

În această după-amiază de 10 decembrie, la Colegiul Național „Emil Racoviță” s-a lăsat tăcerea. Adâncă, apăsătoare, nefirească. Pe holuri și în clase, luni vor reveni elevii și profesorii. Spre deosebire de orice altă zi de luni, fiecare va veni cu tăcerea și cu tristețea sa, iar toți cu o dureroasă amintire. Pentru că de astăzi după-amiază, Florin Cazamir, profesor de geografie, pasionat de călătorii, a pornit mult prea devreme în Marea Călătorie. Fără harta pe care o avea de obicei la el, căci acolo unde a plecat, Lumina divină îi va arăta Calea. Fără globul terestru, căci sufletul său a trecut dincolo de granițele lumii fizice, pe care s-a străduit să o înțeleagă ca să le-o explice elevilor.

Cu siguranță, va fi uimit de planete și de galaxii, de stele și de constelații, le va vedea de aproape, le va cunoaște altfel decât până acum. Și, pentru că sufletul său a fost și este numai strălucire, va deveni el însuși una dintre stele. Iar noi, de câte ori o vom privi, ne vom aminti că omul e izvor de bunătate, de energie, de speranță, că omul e zâmbet.  Că poate să lupte până la ultima fărâmă de putere, că are pentru ce și pentru cine să facă asta. Că știe ce e respectul și devotamentul și responsabilitatea și că, în tot ce face, nu se abate de la ele. Și că profesorul trebuie să fie el însuși în fața elevilor, fără nimic artificial, că predarea începe din momentul în care acesta ajunge la sufletul elevilor săi și produce acolo o reacție; că un singur cuvânt spus la momentul potrivit poate să determine în elev schimbări pozitive nebănuite. Că,  înainte de toate și dincolo de toate, profesorul e om.

 Așa a fost Florin Cazamir, ba chiar mai mult de atât! Pe toate cele de mai sus le-am învățat de la dânsul și nu am vrea să le uităm vreodată. Pentru că, prin ceea ce a lăsat în sufletul și în amintirea noastră, Florin Cazamir, Omul și Profesorul, va continua să existe.

Domnului Profesor, cu dragoste, drum lin în Lumină!

Repere ale carierei didactice:

 • S-a născut pe 12 aprilie 1980, la Iași.
 • A absolvit Facultatea de Geografie și Geologie din Iași, promoția 2002.
 • S-a căsătorit, în 2007, cu o colegă de facultate (Geografie-Franceză), actualmente  profesor titular de limba franceză, în Iași. Sunt părinții a doi copii, Tudor și Georgia.
 • A urmat studii universitare de master (2005 – 2007), cu diplomă în Știința Solului.
 •  A fost profesor titular la Școala Gimnazială Prisăcani (2004 – 2012).
 • A urmat cursurile Facultății de Istorie din Iași (2009 – 2012).
 • A fost profesor la Colegiul Național „Emil Racoviță”, începând cu anul 2012 și până în prezent.
 • A obținut gradul didactic I, cu notă maximă, susținut la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Iași.
 • A participat la programe, proiecte, conferințe și cursuri de formare, fiind preocupat de evoluția sa profesională, de inovare în actul didactic și educațional.
 • A fost lector la Centrul Județean de Excelență, Iași, la disciplina Geografie.
 • A coordonat pregătirea elevilor care au participat la concursuri școlare și la Olimpiada de Geografie; pentru rezultatele obținute de aceștia la etapa națională a concursurilor și a olimpiadei de specialitate, a fost premiat de Primăria Iași, de Inspectoratul Școlar Județean și de Colegiul Național „Emil Racoviță”.
 • A fost un profesor cu o pregătire științifică de excepție și cu reale calități didactice și pedagogice, dedicat profesiei sale și școlii; a avut un mod special de a se apropia de elevi, de a-i face să îndrăgească geografia, de aceea a fost iubit și prețuit de elevi și  de părinții acestora.
 • A fost pasionat de aplicații practice, de geografia studiată pe teren, a organizat zeci de astfel de activități cu elevii, pe care i-a atras spre cunoaștere și respect față de mediul înconjurător.
 • S-a implicat în toate activitățile geografice organizate la Iași,  a fost îndrăgit și respectat de toți colegii geografi.
 • S-a bucurat de aprecierea colegilor de cancelarie de la Colegiul Național „Emil Racoviță” și a fost îndrăgit de aceștia pentru toate calitățile sale profesionale și umane, pentru altruismul și generozitatea sa, pentru devotamentul pe care l-a dovedit față de colegiul pe care l-a considerat „a doua sa familie”.