Software educaţional

Parcurgerea grafurilor

Proiect realizat de Richard Radulescu, clasa a XI-a A

Prof. coordonator: Emanuela Cerchez

Vizualizare proiect

Arbori de intervale

Proiect realizat de Razvan Oanaite, Iulian Oleniuc, clasa a XI-a A

Prof. coordonator: Emanuela Cerchez

Vizualizare proiect

Uliţa mare

Proiect realizat de Teofil Melniciuc şi Andrei Pintilie, clasa a XII-a A

Prof. coordonatori : Liviu Burlec, Emanuela Cerchez

Vizualizare proiect

Austro-Ungaria

Soft educaţional realizat de Roxana Luca, clasa a XI-a A

Prof. coordonatori: Mihaela Hendreş, Emanuela Cerchez

Vizualizare proiect

Combinari

Autori: Lucian Bosînceanu, Sergiu Iacob, Şerban Cobzac
Coordonatori: prof. Emanuela Cerchez, prof. Leon Piţu

Combinările fac parte dintr-un capitol mai amplu al matematicii/informaticii, şi anume Combinatorica. Acesta se studiază îndeosebi la clasele a X-a cu profil matematică-informatică, atât la matematică, cât şi la informatică. Pe parcursul orelor celor două discipline am observat că elevii întâmpină dificultăţi în a întelege combinările, de aceea am considerat că un soft educaţional pe această temă, proiectat dintr-o perspectivă interdisciplinară, ar fi bine venit, ca mijloc complementar de învăţare.
Soft-ul nostru conţine atât metode iterative, cât şi metode recursive de generare a combinărilor, precum şi metode de calcul al numărului de combinări.

 

Recursivitate

Autori: Stoleru Teodora, Pârău Lucian, Pescaru Victor
Coordonatori: prof. Emanuela Cerchez

Softul educaţional denumit « Recursivitate » se adresează elevilor claselor a X-a (matematică-informatică intensiv informatică), respectiv elevilor claselor a XI-a (matematică-informatică) care se iniţiază în această tehnică de programare.
Prin intermediul softului elevii pot aprofunda mecanismul de realizare a recursivităţii, urmărind pe exemple relevante o simulare a modului de funcţionare (urmărind în paralel secvenţa de cod, alocarea memoriei pe stivă pentru apelurile recursive, precum şi arborele de execuţie generat de un apel recursiv). La fiecare pas simularea este însoţită de explicaţii în limbaj natural, ceea ce facilitează înţelegerea mecanismului de realizare a recursivităţii.

QuickSort & MergeSort

Autori: Luca Roxana, Ciobanu Roxana, Gaşpar Mona
Coordonatori: prof. Emanuela Cerchez

“Quick Sort & Merge Sort” este un soft educaţional care permite aprofundare a doi algoritmi fundamentali din informatică, studiaţi în clasa a X-a la profilul matematică-informatică, intensiv informatică, ca aplicaţie a metodei de programare “Divide et Impera”. Algoritmii sunt prezentaţi în paralel, realizând astfel o comparaţie atât în ceea ce priveşte mecanismul de funcţionare al acestora, cât şi din perspectiva complexităţii timp şi a complexităţii spaţiu. Utilizatorul are posibilitatea de a testa algoritmii pe date de test variate, generate aleator, urmărind atât execuţia codului, cât şi valorile variabilelor locale şi globale, iar pentru funcţiile recursive şi modul de alocare a memoriei pe stivă şi arborele de execuţie generat de apelul recursiv.

Eseul argumentativ

Autori:
Stefan Cenuşă, Cezar Manea
prof. Genoveva Butnaru, prof. Emanuela Cerchez

Lucrarea constă într-un site educaţional ce vine în ajutorul elevilor de liceu pentru a învăţa/aprofunda modul în care trebuie realizat un eseu argumentativ. Structurat în 9 momente (capitole), site-ul oferă elemente de teorie, însoţite de exerciţii necesare pentru aprofundarea noţiunilor de enunţ şi paragraf, precum şi a noţiunilor specifice eseului argumentativ (dovezi, argumente, conectori). În final, este inclus un modul de evaluare, care testează abilitatea elevilor de a evalua un eseu argumentativ pe baza cunoştinţelor dobândite.

Vizualizare proiect

Romantismul – o abordare interdisciplinară

Autori:
Andrei Neculai, Bogdan Lică
prof. Genoveva Butnaru, prof. Emanuela Cerchez

Softul "Romantismul – o abordare interdisciplinară" oferă elevului o modalitate activă de a dobândi o viziune de ansamblu asupra contextului şi a curentului artistic. Exerciţiile îl ajută să actualizeze cunoştinţele de istorie universală relevante pentru perioada romantismului şi să le coreleze cu momentul studiat din punct de vedere artistic, pentru a înţelege viziunea şi mentalitatea oamenilor din secolul al XIX-lea. De asemenea, exerciţiile de ilustrare a temelor, motivelor şi mijloacelor artistice se aplică nu doar pe texte literare, ci şi pe reprezentări plastice şi muzicale. Această abordare interdisciplinară îi ajută pe elevi să înţelegă faptul că temele, motivele, mesajul şi semnificaţiile sunt aceleaşi, indiferent de modalitatea artistică folosită, ele, de fapt, cristalizând un mod de a vedea lumea la un moment dat în istorie. Credem că în felul acesta analiza textului literar îşi poate dovedi utilitatea, înţelegerea textului fiind o cale spre înţelegerea contextului şi a umanităţii, în general.

Vizualizare proiect

Premiul de Popularitate SIVECO la Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual 2012

Premiul de Creativitate SIVECO la Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual 2010

Premiul al III-lea la Concursul Naţional de Proiecte „Cel mai bun creator de soft educaţional” organizat prin proiectul „Profesorul – creator de soft educaţional”.

Verbul. Modul indicativ

Autori:
Radu Rusu, Maria Mateescu, Andrei Gheorghiu
prof. Genoveva Butnaru, prof. Emanuela Cerchez

Ce oferim prin soft-ul educaţional „Verbul. Modul indicativ”?
- o sinteză operaţională a informaţiilor esenţiale referitoare la tema dată;
- numeroase exemple, clare, adecvate vârstei elevilor, selectate din texte literare relevante;
- sarcini de lucru variate, în multiple variante, constituind un context pentru aplicare şi exersare şi asigurând astfel formarea competenţelor specifice temei;
- feed-back permanent, de diagnostic şi de explicitare, precum şi puncte de sprijin care să susţină elevul în demersul său de învăţare;
- şi nu în ultimul rând un mediu de învăţare atractiv, care valorizează valenţele educative ale jocului.
Toate acestea evidenţiază avantajele metodei pe care o promovăm prin acest soft: o mai eficientă utilizare a timpului didactic, accentul pus pe motivaţia elevilor, pe autonomia învăţării şi pe corecta autoevaluare şi evaluare a acestora, punerea la dispoziţia profesorilor de limba română a unui material care să le uşureze munca de proiectare didactică sau să le sugereze metode pentru proiectarea unor activităţi de învăţare variate, care evită monotonia. În plus, facilităţile noilor tehnologii acoperă necesităţi de învăţare pe care metodele tradiţionale nu le acopereau în mod obişnuit, acestea depinzând de creativitatea şi de entuziasmul profesorului. De fapt, softul propus este o alternativă care se adresează tot profesorilor creativi, care, prin activităţile de învăţare proiectate, prin metodele alese şi prin utilizarea personalizată a acestora, caută, în aceeaşi măsură, să dezvolte competenţe necesare dar şi să cultive educaţilor valori şi atitudini.

Vizualizare proiect

Algoritmul lui Lee

Autori:
Maria Mateescu, Robert Onesim
prof. Emanuela Cerchez

Algoritmul lui Lee rezolvă o problemă frecvent întâlnită în practică: determinarea unui drum cu număr minim de paşi, în anumite condiţii, spaţiul de căutare fiind un tablou (cel mai frecvent, bidimensional). Reprezintă de asemenea una dintre cele mai remarcabile aplicaţii ale unei structuri de date abstracte, fundamentală în informatică, coada. Din punct de vedere didactic, algoritmul lui Lee este un subiect dificil, care solicită extrem de multă energie: trebuie creată imaginea vizuală, reprezentarea în memorie, explicat modul de funcţionare şi în plus toate acestea urmărite în paralel cu implementarea. Aceasta este provocarea la care soft-ul nostru încearcă să propună o soluţie. Punctul forte al aplicaţiei constă în abordarea metodică, în construirea pas cu pas a cunoaşterii, în spirală, plecând de la o problemă binecunoscută, problema Labirintului, până la momentul final, care prezintă structurile de date, implementarea şi reprezentarea vizuală pentru problema studiată. Abordarea reprezintă de asemenea un model de bună practică pentru rezolvarea de probleme la informatică. Aplicaţia va fi publicată în galeria software a Arhivei Educaţionale .campion şi, împreună cu numeroasele aplicaţii ale algoritmului lui Lee existente pe arhivă, considerăm că va fi de un real folos elevilor care studiază Informatica.

Vizualizare proiect

Premiu de Excelenţă la Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual 2012

Premiul de Popularitate SIVECO la Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual 2011
Premiul Procopiu la Concursul de Creativitate în Fizică şi Tehnologii "Ştefan Procopiu", etapa naţională

Principiile lui Newton
Autori:
Radu Rusu, Cristina Adam, Maria Mateescu
prof. Cristinel Miron, prof. Emanuela Cerchez

Lucrarea „Principiile lui Newton” este un software educaţional pentru elevii claselor a IX-a care studiază disciplina Fizică. Aplicaţia noastră ilustrează cele 4 principii newtoniene prin câte un experiment simplu, efectuat în laborator. Punctul central al lucrării este studiul mişcării corpurilor pe planul înclinat. Lucrarea conţine un modul demonstrativ, în cadrul căruia elevii pot introduce valori pentru forţa de tracţiune, forţa de greutate, coeficientul de frecare şi respectiv unghiul planului înclinat şi pot studia efectul, urmărind simularea mişcării. De asemenea, lucrarea conţine şi un modul de aplicaţii în cadrul căruia generăm probleme referitoare la mişcarea corpurilor pe plan înclinat: 3 dintre parametrii care caracterizează mişcarea sunt fixaţi, iar elevul trebuie să determine o valoare pentru cel de al patrulea parametru astfel încât să obţină un anumit efect de mişcare specificat. Lucrarea a fost dezvoltată în cadrul Şcolii de vară InfoFizica 2011.

Vizualizare proiect

Lumea arabă

Autori:
Daniel Unguru, Alexandru Citea, Andrei Gheorghiu
prof. Mădălina Bunduc, prof. Emanuela Cerchez

Lecţia urmăreşte să prezinte lumea arabă de la începuturile islamismului până în jurul anului 1000, urmărind deopotrivă apariţia şi răspândirea noii religii, dar şi contribuţia adusă de arabi la patrimoniul cultural al lumii. De asemenea, urmăreşte stimularea interesului elevilor pentru descoperirea unor aspecte cât mai diverse aparţinând culturii şi civilizaţiei arabe.

Vizualizare proiect

Calificat la Concursul Naţional de Proiecte „Cel mai bun creator de soft educaţional” organizat prin proiectul „Profesorul – creator de soft educaţional”.

Premiul I la etapa judeţeană a concursului « Istorie şi societate în dimensiune virtuală » 2014

 

Conversiunea şi obversiunea

Software educaţional

Autori : Lucian-Andrei Bosînceanu şi Şerban Cobzac

Prof. coordonatori: Ana-Maria Fuioagă, Emanuela Cerchez

“Conversiunea și obversiunea » este o temă care face parte din capitolul "Raționamente" care se studiază la disciplina Logică în clasa a IX-a. Deoarece aceste operații constituie o temă mai complexă care este abordată la clasă în minim 3 ore, soft-ul educațional "Coversiunea și obversiunea" se dorește a fi o unealtă auxiliară pentru a ușura procesul de învățare. Acesta prezintă sintetizat și structurat ambele operații, fiecare fiind însoțită de exemple și aplicații relevante. Soft-ul are ca obiective atât fixarea cunoștințelor nou dobândite de elevi în vederea obținerii de rezultate foarte bune la o posibilă evaluare, cât și recapitularea acestor noțiuni pentru examenul de bacalaureat.

Vizualizare proiect