Misiunea Colegiului Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi este promovarea excelenţei în educaţie, exprimată în termeni de valoare adăugată şi valoare creată, prin dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim. Misiunea Colegiului Naţional „Emil Racoviţă” poate fi esenţializată în cuvintele
Mereu mai buni!”.

Colegiului Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi are rol de avangardă în modernizarea şi reformarea învățământului românesc preuniversitar. Este componentă activă în integrarea europeană a şcolii româneşti. Educaţia este înţeleasă ca valoare pentru cel ce învaţă. Demersurile educaţionale sunt centrate pe:

  • a învăţa să ştii;
  • a învăţa să faci;
  • a învăţa regulile convieţuirii;
  • a învăţa să fii.

Bursa „AlexandruVornicu” pentru anul școlar 2022-2023

radu stoleriu

Bursa „AlexandruVornicu” acordată de Fundația LERIS pentru anul școlar 2022-2023

elevului Radu Stoleriu care a obținut

Medalie de aur

Junior Balkan Mathematical Olympiad (JBMO),  Sarajevo - Bosnia și Herțegovina, 26 iunie - 3 iulie 2022

prof. îndrumător Cătălin Budeanu