Anunț Testare Leris 2022/Test de limba engleză

IMPORTANT!

Pe 19 mai 2022 a fost transmisă de către Inspectoratul Școlar Județean Iași Procedura Operațională privind organizarea și desfășurarea testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu regim intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională, în anul școlar 2022-2023. Conținutul acesteia poate fi consultat AICI.

Având în vedere calendarul de înscriere la testul de limba engleză, prevăzut în Procedura Operațională mai sus menționată și calendarul de desfășurare a Testării Leris 2022, în care data de afișare a rezultatelor finale este 31 mai 2022, perioada de înscriere atât pentru admiterea în clasa a V-a la CNER, în anul școlar 2022-2023, cât și la testul de limba engleză (pentru elevii care obțin punctaj corespunzător de admitere în clasa a V-a) este 2 – 3 iunie 2022.