Testarea Leris 2022

Testarea Leris 2022 - rezultate finale

IMPORTANT!

Elevii care au obținut premiile I, II și III în clasamentele pentru limba română și matematică, precum și elevii care au obținut premiile I, II, III și mențiuni în clasamentul cumulat sunt considerați admiși la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, în anul școlar 2022-2023.

Perioada de înscriere: 2 – 3 iunie 2022 (între orele 9.00-14.00), la secretariatul colegiului.

Documentele necesare înscrierii sunt următoarele:

 • cerere tip (se găsește la secretariatul colegiului);
 • copie certificat naștere elev;
 • copie CI părinte / tutore legal.

Fișa medicală se va prezenta la cabinetul medical al colegiului până la data de 1 septembrie 2022.

NOTĂ!

Elevii care au obținut mențiuni speciale pot depune cerere de rezervare a locului în aceeași perioadă de înscriere. Confirmarea admiterii lor la Colegiul Național „Emil Racoviță” se va face după încheierea înscrierilor, doar în cazul în care rămân locuri disponibile.

Premierea va avea loc vineri, 3 iunie 2022, ora 17:00 în sala de festivități a colegiului.

Testarea LERIS 2022 - Repartizare candidați, subiecte-bareme, rezultate inițiale, programare vizualizare teze

30.05.2022 - Programare vizualizare teze

28.05.2022, 21:15 - Rezultate inițiale

IMPORTANT!

 • Eventualele cereri de vizualizare a tezelor se depun pe 30 mai 2022, în intervalul orar 9:00 - 12:00, la secretariatul colegiului.
 • Vizualizarea tezelor are loc pe 30 mai 2022, în intervalul orar 15:00 - 17:00, după o programare care va fi afișată pe site-ul CNER.
 • Eventualele contestații se depun pe 30 mai  2022, în intervalul orar 15:00 - 17:00,  la secretariatul colegiului.
 • Rezultatele finale vor fi afișate pe 31 mai 2022, după ora 16:00.

Extras din Regulamentul de desfășurare a Testării Leris

I. CADRUL GENERAL

Art. 1

Testarea LERIS este organizată de Fundația Leris, are caracter județean și se adresează elevilor de clasa a IV-a.

Art. 2

Testarea constă în două probe obligatorii (limba română și matematică), desfășurate în aceeași zi.

Art. 3

Elevii care se înscriu vor participa la ambele probe. Rezultatele elevilor se regăsesc în trei clasamente distincte: unul pentru proba de limba română, unul pentru proba de matematică și unul pentru cumul de puncte.   

Art. 4

Timpul de lucru pentru fiecare probă este de 45 de minute. Elevii vor avea la dispoziție 15 minute pentru familiarizarea cu subiectele.

Art. 5

Toate materialele necesare desfășurării testării sunt asigurate de Colegiul Național „Emil Racoviță”, cu sprijinul Fundației Leris.

Art. 6 

Elevii care obțin premii în clasamentele pe discipline și cei care obțin premii și mențiuni în clasamentul cumulat pot opta pentru înscriere în clasa a V-a la Colegiul Național „Emil Racoviță”, Iași. Dacă numărul de locuri disponibile este mai mare decât numărul de solicitări, elevii care au obținut premii sunt acceptați, iar cei care au obținut mențiuni în clasamentul cumulat sunt acceptați în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.

 

IV. PREMIEREA

Art. 26

Ierarhia se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute. Sunt considerați admiși elevii care obțin premii și mențiuni în clasamentul pentru punctaj cumulat și cei care obțin premii în cele două clasamente pentru punctajele obținute la română, respectiv,  matematică.

(a) Premiile se vor acorda diferit pe cele trei clasamente (punctaj cumulat, punctaj română, punctaj matematică), după cum urmează:

Clasamentul pe baza punctajului cumulat:

 • 1) Se sortează candidații în ordinea descrescătoare a punctajului cumulat.
 • 2) Se acordă premii (I, II, III) și mențiuni pentru minimum 90% din numărul total de locuri disponibile.
 • 3) În situația punctajelor cumulate egale pentru candidații de pe ultimul loc ce primesc mențiune, se suplimentează numărul de locuri corespunzător.

Clasamentele pe baza punctajelor de la română și, respectiv, matematică:

 • 1) Se sortează candidații în ordinea descrescătoare a punctajului pentru fiecare disciplină în parte.
 • 2) Se acordă premii (I, II, III) pentru fiecare clasament pe disciplină în parte.
 • 3) Numărul candidaților premiați la fiecare dintre aceste două discipline (română și matematică), dar care nu se regăsesc printre cei admiși în clasamentul pentru punctaj cumulat, nu poate depăși 5% din numărul total de locuri disponibile (pentru fiecare dintre cele două clasamente pe discipline, în parte: 5% pentru română și 5% pentru matematică).
 • 4) În situația punctajelor egale pentru candidații de pe ultimul loc care primesc premiu, se suplimentează numărul de locuri corespunzător.

(b) După parcurgerea acestor două etape de acordare a premiilor și a mențiunilor pentru cele trei clasamente (cumulat, română, matematică), se acordă suplimentar mențiuni speciale în clasamentul pentru punctaj cumulat, în ordinea descrescătoare a punctajelor, în limita a maximum 20% din numărul total de locuri disponibile.

Art. 27

Se acordă Marele Premiu Leris pentru cel mai mare punctaj cumulat, obținut la cele două probe, română și matematică.

Art. 28 

Toți concurenții primesc diplome de participare.

Art. 29

Festivitatea de premiere va fi organizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 V. ÎNSCRIEREA

Art. 30

 • (a) Candidații cu premii și mențiuni, care le conferă dreptul de a fi admiși pe locurile disponibile, se pot înscrie la Colegiul Național „Emil Racoviță” în perioada prevăzută în calendar.
 • (b) Candidații care nu se înscriu în perioada prevăzută în calendar nu mai pot face acest lucru ulterior și pierd posibilitatea de înscriere în clasa a V-a la Colegiul Național „Emil Racoviță”.
 • (c) În situația în care rămân locuri neocupate, vor fi admiși candidații din clasamentul pentru punctajul cumulat, în ordinea descrescătoare a punctajelor.


28.05.2022, 15:00 - Subiecte și bareme

 


28.05.2022, 11:40 - Subiectele și baremele de evaluare și notare vor fi afișate la ora 15:00.


IMPORTANT!

 • Accesul în școală al elevilor înscriși la testarea LERIS se va face în intervalul orar 8.00 - 8.30, în data de 28 mai 2022.
 • Elevii vor avea asupra lor instrumente de scris (pix albastru și/sau stilou cu cerneală albastră) și carnetul de elev, vizat pentru anul școlar 2021-2022 (ștampilat și cu poză).
 • Elevii înscriși vor primi foi de examen și ciorne.
 • Elevii nu vor intra în școală cu telefoanele mobile asupra lor. Recomandarea este ca acestea să rămână în grija părinților, până la finalul probelor.
 • Nu este permis accesul părinților în școală în pauza dintre cele două probe (10.00 – 10.30).

Loading...

Cerere testare LERIS 2022

Loading...

Anunț Testare Leris 2022/Test de limba engleză

IMPORTANT!

Pe 19 mai 2022 a fost transmisă de către Inspectoratul Școlar Județean Iași Procedura Operațională privind organizarea și desfășurarea testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu regim intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională, în anul școlar 2022-2023. Conținutul acesteia poate fi consultat AICI.

Având în vedere calendarul de înscriere la testul de limba engleză, prevăzut în Procedura Operațională mai sus menționată și calendarul de desfășurare a Testării Leris 2022, în care data de afișare a rezultatelor finale este 31 mai 2022, perioada de înscriere atât pentru admiterea în clasa a V-a la CNER, în anul școlar 2022-2023, cât și la testul de limba engleză (pentru elevii care obțin punctaj corespunzător de admitere în clasa a V-a) este 2 – 3 iunie 2022.

Oferta educațională pentru anul școlar 2022-2023, clasa a V-a

Oferta educațională a Colegiului Național „Emil Racoviță” Iași pentru clasa a V-a, anul școlar 2022-2023, este următoarea:

104 locuri, reprezentând 4 clase (dintre care 2 cu regim intensiv de predare a limbii engleze)

Înscrierile se vor putea face în intervalul 19 – 25 mai 2022, atât la secretariatul colegiului, cât și online, pe site-ul CNER (www.racovita.ro), pe baza unei cereri tip.

În situația în care numărul cererilor de înscriere va depăși numărul locurilor disponibile, se va organiza Testarea LERIS, constând în două probe, limba română și matematică, conform calendarului de mai jos:

Afișarea listelor cu repartizarea elevilor înscriși în săli: 27 mai 2022

Desfășurarea testării: 28 mai 2022

Afișarea rezultatelor inițiale: 29 mai 2022

Depunerea eventualelor contestații: 30 mai 2022

Afișarea rezultatelor finale: 31 mai 2022

Depunerea cererilor de înscriere la CNER: 2-10 iunie 2022

Derulat în parteneriat cu Fundația LERIS, testarea are caracter județean și se adresează exclusiv elevilor de clasa a IV-a. Aceasta constă în două probe scrise care se vor desfăşura în aceeași zi (sâmbătă, 28 mai 2022), după cum urmează: 

 • 9:00-10:00 -  limba română
 • 10:30-11:30 - matematică

Elevii se vor înscrie la ambele probe.

Timpul de lucru pentru fiecare probă de concurs este de 60 de minute (15 minute - familiarizarea cu subiectele, 45 de minute - timpul efectiv de lucru).

Subiectele vor fi elaborate în conformitate cu programa școlară pentru clasa a IV-a (vezi programa).

Modele de teste și baremele de corectare și notare corespunzătoare acestora pot fi consultate pe site-ul CNER.