Gândul săptămânii

9-15 martie 2020
O greșeală a zilei de ieri devine o lecție a Citește mai departe ...

Noutati

  • 1

Căutare

Acasă Catedre Limba şi literatura română

Membrii catedrei

Nume şi prenume Disciplina Legături
Liliana Balan Limba şi literatura română
Ramona Istudor Limba şi literatura română
Mihaela Foşalău Limba şi literatura română
Irina Nechifor Limba şi literatura română
Cornelia Livia Sârghie Limba şi literatura română
Luminiţa Teodorescu Limba şi literatura română
Literatură universală
Limba latină

Mihaela Vlioncu Limba şi literatura română
Roxana Arhire Limba şi literatura română
Cornelia Chelariu Bibliotecar
Site-ul Bibliotecii CNER

Proiecte şi activităţi

Concursul Leris pentru clasele a V- a şi a VI-a


Revista "alte cuvinte", noiembrie 2013

Prof. coordonator Cornelia-Livia Sârghie

Revista "alte cuvinte", noiembrie 2014

Prof. coordonator Cornelia-Livia Sârghie

Revista "alte cuvinte", noiembrie 2015

Prof. coordonator Cornelia-Livia Sârghie

Revista "alte cuvinte", noiembrie 2016

Prof. coordonator Cornelia-Livia Sârghie

Revista "LER's next generation", noiembrie 2016

Prof. coordonator Cornelia-Livia Sârghie

Revista "alte cuvinte", noiembrie 2017

Prof. coordonator Cornelia-Livia Sârghie


Concursul de Creativitate pentru Gimnaziu "Lumea descoperită altfel..."

Clubul de lectură

Coordonatori: Cornelia Chelariu, Genoveva Butnaru

Clubul de lectură al Colegiului Naţional „Emil Racoviţă” este un „Cerc fără sfârşit”. Tinerii care îşi îngăduie răgazul lecturii s-au întâlnit mereu cu profesorii lor de literatură, pentru a căuta împreună miezul cărţilor. Site-ul bibliotecaracovita.webs.com le dă acum cititorilor şansa unui alt fel de a împărtăşi. Spaţiul virtual pare menit să slujească literaturii, tocmai prin imposibilitatea a-l îngrădi, aşa cum neîngrădită este ficţiunea. De aceea, pe forumul site-ului, cititorii de toate vârstele îşi pot face cunoscute recenziile, părerile şi emoţiile care însoţesc în mod firesc lectura.  

Clubul de Dezbateri Academice Iaşi

Istoria dezbaterilor academice în România este legată de istoria Colegiului Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi, prin numele profesorului Viorel Murariu, unul dintre primii mentori ai mişcării de dezbateri din ţară, membru fondator al Asociaţiei Române de Dezbateri, Oratorie şi Retorică (ARDOR) şi al Clubului de Dezbateri Academice Iaşi (CDAIS). Din anul 2003 clubul de dezbateri academice a devenit asociaţie cu personalitate juridică, deschisă tuturor tinerilor din şcolile ieşene. Membrii ei au avut mereu participări remarcabile la competiţiile regionale, naţionale şi internaţionale de dezbateri în format Karl Popper, British Parliamentary sau World Schools. În prezent, preşedintele CDAIS este prof. Genoveva Butnaru. Dezbaterile academice educă angajarea civică, convieţuirea în spiritul acceptării alterităţii, gândirea critică, abilităţile retorice şi oratorice.

Revista Noi, cei de la seral
Coordonator prof. Cornelia Sârghie

Revistele Colegiului Naţional “Emil Racoviţă”,  “Primii Paşi şi “Noi, cei de la seral...” îşi propun familiarizarea elevilor cu scrierea reflexivă, cu gândirea critică, cu dimensiunea intelectuală şi afectivă a actului lecturii, cu formarea unor capacităţi multiple de exprimare a unor idei sau concepţii proprii. Capacitatea de comunicare este şi ea valorificată, elevii interacţionând unii cu alţii, analizând, exprimându-se spontan. Prin urmare, comunică personalizat.

Elevii se implică, astfel, în activităţi extraşcolare, care le solicită creativitatea, dinamismul, dar şi sensibilitatea estetică. Pe de altă parte, ei învaţă să-şi asume responsabilităţi, îndeplinind anumite sarcini, să colaboreze eficient în echipă, să respecte reguli, să-şi unească forţele în realizarea unui scop comun.

Dacă în cazul revistei “Primii Paşi”, coordonarea s-a realizat de către profesorii din catedra de română, revista “Noi, cei de la seral...” a fost coordonată împreună cu profesori de la alte discipline, precum matematica şi fizica (profesor Raluca Loghin, profesor Mirela Foca, profesor Liliana Nicolae), scopul fiind acelaşi, atât în ceea ce-i priveşte pe elevii de la zi, cât şi pe elevii de la seral: ca aceştia să ajungă la un grad mai mare de cunoaştere şi dezvoltare a aptitudinilor proprii.

Numarul 2 Numarul 3 Numarul 4 Numarul 5 Numarul 6 Numarul 7 Numarul 8 Numarul 9 Numarul 10

Revista clasei a XI-a C Cu alte cuvinte
Coordonator prof. Liliana Balan

Hoinari în lumea cărţilor

Din anul 2009, elevi, bibliotecari şi profesori de la câteva şcoli ieşene sunt Hoinari în lumea cărţilor. Este denumirea sub care, în cadrul unui proiect realizat de bibliotecarii şcolari din Iaşi, membrii acestui club judeţean se întâlnesc periodic pentru a împărtăşi idei şi păreri despre cărţi. Vineri, 20 mai 2011, hoinarii s-au întâlnit la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, pentru a pune în discuţie chiar viitorul cărţilor, pornind de la ideile din romanul Farenheit 451 de Ray Bradbury.

Cercul de Lectură “Căutătorii de comori...literare”

Coordonator: profesor Cornelia-Livia Sârghie

Proiectul “Căutătorii de comori...literare” îşi propune familiarizarea elevilor cu actul lecturii de adâncime. Lectorul competent descoperă, astfel, sensuri noi, semnificaţii neaşteptate, pentru că hermeneutica presupune o “scormonire” în adâncurile textului literar. Elevii învaţă cum să “citească” o carte bună, să o înţeleagă.
Întâlnirea cu literatura este întotdeauna o aventură, la care elevii pasionaţi de lectură participă cu fascinaţie. “Libertatea lecturii”, dincolo de restrângerile unor rigori anume, îi determină pe elevi să se îndrepte spre o aventură literară cu plăcere şi de plăcere. Cercul de lectură “Căutătorii de comori...literare” valorifică, pe de o parte, dimensiunea intelectuală şi afectivă a actului lecturii, iar pe de altă parte le cultivă şi gustul estetic prin parcurgerea unor texte literare de valoare, ce aparţin marii literaturi a lumii.
Fie că sunt implicaţi elevi de liceu, fie că participă elevi de gimnaziu (precum clasele a V-a, a VI-a) la întâlnirile din cadrul Cercului de Lectură “Căutătorii de comori literare”, care apar şi în ipostaza de Ceai Literar, bucuria de a citi şi de a discuta pe marginea lecturilor rămâne la fel de mare.

Locuitori ai librăriei

Întâi a fost o dorinţă, apoi un gând. Ce-ar fi dacă ne-am muta la librărie pentru câteva ceasuri? Să locuim printre cărţi, multe cărţi, mai multe decât am putea noi avea în casele noastre vreodată. Să respirăm mirosul. Acela la fel de ademenitor precum cel al cozonacilor iernii. Să nu ştim pe ce să ne oprim privirea. Să tânjim să fim în toate cărţile deodată, să le cuprindem pe toate dintr-o singură răsuflare.
Aşa s-a întâmplat că, pentru câteva ceasuri, am avut o altă adresă: Librarium.

28 septembrie 2013, clasa a VI-a C şi dirigintele, prof. Mihaela Foşalău

Concursul Judetean "O masca rade, alta plange", sectiunea "Mirajul scenei", desfasurat pe 28-III-2014, la Liceul Teoretic "D.Cantemir"

*Premiul I, trupa "Globus", care a pus in scena "Pretioasele ridicole" de Moliere *Premiul Muzeului Literaturii Romane Iasi- obtinut de trupa "Globus" *Premiul II, trupa "Theatrum", care a pus in scena "Sotul pacalit" de Moliere *Premiul pentru Interpretare- a fost obtinut de Miruna Cozianu, din VII B, care a jucat in rolul Angelicăi, unul dintre personajele principale din "Sotul pacalit" de Moliere *Premiul special pentru costume, obtinut de trupa "Globus" profesor coordonator: Cornelia-Livia Sarghie

DSCF3021
DSCF3048
DSCF3060
DSCF3099
DSCF3108
DSCF3111
1/6 
start stop bwd fwd

Software educaţional

Eseul argumentativ

Autori:
Stefan Cenuşă, Cezar Manea
prof. Genoveva Butnaru, prof. Emanuela Cerchez

Lucrarea constă într-un site educaţional ce vine în ajutorul elevilor de liceu pentru a învăţa/aprofunda modul în care trebuie realizat un eseu argumentativ. Structurat în 9 momente (capitole), site-ul oferă elemente de teorie, însoţite de exerciţii necesare pentru aprofundarea noţiunilor de enunţ şi paragraf, precum şi a noţiunilor specifice eseului argumentativ (dovezi, argumente, conectori). În final, este inclus un modul de evaluare, care testează abilitatea elevilor de a evalua un eseu argumentativ pe baza cunoştinţelor dobândite.

Vizualizare proiect

Romantismul – o abordare interdisciplinară

Autori:
Andrei Neculai, Bogdan Lică
prof. Genoveva Butnaru, prof. Emanuela Cerchez

Softul "Romantismul – o abordare interdisciplinară" oferă elevului o modalitate activă de a dobândi o viziune de ansamblu asupra contextului şi a curentului artistic. Exerciţiile îl ajută să actualizeze cunoştinţele de istorie universală relevante pentru perioada romantismului şi să le coreleze cu momentul studiat din punct de vedere artistic, pentru a înţelege viziunea şi mentalitatea oamenilor din secolul al XIX-lea. De asemenea, exerciţiile de ilustrare a temelor, motivelor şi mijloacelor artistice se aplică nu doar pe texte literare, ci şi pe reprezentări plastice şi muzicale. Această abordare interdisciplinară îi ajută pe elevi să înţelegă faptul că temele, motivele, mesajul şi semnificaţiile sunt aceleaşi, indiferent de modalitatea artistică folosită, ele, de fapt, cristalizând un mod de a vedea lumea la un moment dat în istorie. Credem că în felul acesta analiza textului literar îşi poate dovedi utilitatea, înţelegerea textului fiind o cale spre înţelegerea contextului şi a umanităţii, în general.

Vizualizare proiect

 

Premiul de Popularitate SIVECO la Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual 2012

Premiul de Creativitate SIVECO la Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual 2010

Premiul al III-lea la Concursul Naţional de Proiecte „Cel mai bun creator de soft educaţional” organizat prin proiectul „Profesorul – creator de soft educaţional”.

Verbul. Modul indicativ

Autori:
Radu Rusu, Maria Mateescu, Andrei Gheorghiu
prof. Genoveva Butnaru, prof. Emanuela Cerchez

Ce oferim prin soft-ul educaţional „Verbul. Modul indicativ”?
- o sinteză operaţională a informaţiilor esenţiale referitoare la tema dată;
- numeroase exemple, clare, adecvate vârstei elevilor, selectate din texte literare relevante;
- sarcini de lucru variate, în multiple variante, constituind un context pentru aplicare şi exersare şi asigurând astfel formarea competenţelor specifice temei;
- feed-back permanent, de diagnostic şi de explicitare, precum şi puncte de sprijin care să susţină elevul în demersul său de învăţare;
- şi nu în ultimul rând un mediu de învăţare atractiv, care valorizează valenţele educative ale jocului.
Toate acestea evidenţiază avantajele metodei pe care o promovăm prin acest soft: o mai eficientă utilizare a timpului didactic, accentul pus pe motivaţia elevilor, pe autonomia învăţării şi pe corecta autoevaluare şi evaluare a acestora, punerea la dispoziţia profesorilor de limba română a unui material care să le uşureze munca de proiectare didactică sau să le sugereze metode pentru proiectarea unor activităţi de învăţare variate, care evită monotonia. În plus, facilităţile noilor tehnologii acoperă necesităţi de învăţare pe care metodele tradiţionale nu le acopereau în mod obişnuit, acestea depinzând de creativitatea şi de entuziasmul profesorului. De fapt, softul propus este o alternativă care se adresează tot profesorilor creativi, care, prin activităţile de învăţare proiectate, prin metodele alese şi prin utilizarea personalizată a acestora, caută, în aceeaşi măsură, să dezvolte competenţe necesare dar şi să cultive educaţilor valori şi atitudini.

Vizualizare proiect

Rezultate la olimpiade şi concursuri

REZULTATE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI 2018


ZAHARIA MIRA
Calificată la Olimpiada Internaţională de Limba română
Olimpiada Naţională de Limba şi Literatura Română
Premiul al II-lea
Prof. Mihaela Vlioncu

DIMITRIU CORINA
Olimpiada Naţională de Lectură ca Abilitate de Viaţă
prof. Luminiţa Teodorescu

Concursul "Prefect pentru o zi"

REZULTATE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI 2017


CALUSCHI MARA
Olimpiada Naţională de Lectură
Menţiune
Prof. Mihaela Vlioncu

ZAHARIA MIRA
Olimpiada Naţională de Limba şi Literatura Română
Menţiune
Prof. Mihaela Vlioncu

COSTAN RALUCA IOANA
Olimpiada Naţională de Limba şi Literatura Română
Prof. Irina Nechifor

URSĂCHIANU ILINCA
Olimpiada Naţională de Lingvistică
Prof. Mihaela Foşalău, Prof. Dorel Luchian

VASILACHE IOANA
Premiu special la Concursul National
Transcurricular de Română ”Ionel Teodoreanu”
Prof. Cornelia-Livia Sarghie

REZULTATE LA OLIMPIADA JUDEŢEANĂ DE LIMBA ROMÂNĂ 2017

REZULTATE LA OLIMPIADA JUDEŢEANĂ DE LINGVISTICĂ 2017

REZULTATE LA OLIMPIADA JUDEŢEANĂ DE LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ 2017

Concursuri

REZULTATE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI 2016


TÎRNOVAN GEORGIANA
Olimpiada Naţională de Limba Română
Premiul al III-lea
Calificată în lotul naţional la olimpiada de Limba Română
Prof. Liliana Balan

GOLINSCHI MARIA
Olimpiada Naţională de Limba Română
Premiul I
Prof. Irina Nechifor

CALUSCHI MARA
Olimpiada Naţională de Lectură
Menţiune
Prof. Mihaela Vlioncu

REZULTATE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI 2015


TÎRNOVAN GEORGIANA
Menţiune

Olimpiada Naţională de Limba Română
Prof. Liliana Balan

ALUPOAIEI DELIA
Menţiune

Concursul Naţional de Lectură
si Interpretare Transcurriculară ”Ionel Teodoreanu”
Prof. Cornelia Sârghie

Rezultate ale trupelor de teatru

REZULTATE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI 2014

Rezultate la Olimpiade Naţionale 2014


STOINEL TEODORA
Menţiune
Olimpiada Naţională de Lb. Română
Prof. Liliana Balan

LESENCIUC VLAD
Premiu special
Olimpiada Naţională de Lingvistică
Prof. Mihaela Vlioncu
Prof. Cătălin Budeanu

 

REZULTATE LA OLIMPIADA JUDEŢEANĂ DE LIMBA ROMÂNĂ 2014

REZULTATELE LA OLIMPIADA JUDEŢEANĂ DE LINGVISTICĂ 2014

REZULTATELE LA OLIMPIADA JUDEŢEANĂ DE "LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ" 2014

REZULTATE LA CONCURSURI DE LIMBA ROMÂNĂ 2014

Rezultate la Concursul Național de Interpretare Critică ”G.Ibraileanu” 2014

Rezultate la Olimpiada Naţională de Limba şi Literatura Română 2013


Stoinel Teodora
Olimpiada Naţională de Limba română
Premiu Special
Prof. Liliana Balan

Stoica Andrada
Olimpiada Naţională de Limba română
Menţiune
Prof. Mihaela Calabalic

Rezultatele obţinute la Concursuri 2013

Rezultatele obţinute la Concursul Naţional de Interpretare Critică “G. Ibrăileanu” 2013

REZULTATELE LA OLIMPIADA JUDEŢEANĂ DE LIMBA ROMÂNĂ 2013

REZULTATELE LA OLIMPIADA JUDEŢEANĂ DE LINGVISTICĂ 2013

Rezultate la olimpiade şi concursuri naţionale 2012


Alexandra Trandafir
Premiu special
Olimpiada Naţională de Limba şi literatura română
Prof. Mihaela Vlioncu

Vlioncu Miruna
Menţiune
Concursul Naţional de Lectură şi Interpretare Transcurriculară "Ionel Teodoreanu"
Prof. Mihaela Vlioncu

Stoinel Teodora
Premiul al II-lea
Concursul Naţional de Lectură şi Interpretare Transcurriculară "Ionel Teodoreanu"
Prof. Liliana Balan

Rezultate la Concursul de Interpretare Critică “Garabet Ibrăileanu” 2012

Rezultate la Concursul Judeţean “O mască râde, alta plânge” 2012

Rezultate la Concursul Naţional „Cultură şi spiritualitate românească”, faza judeţeană 2012

REZULTATE LA OLIMPIADA JUDEŢEANĂ DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ “G. CĂLINESCU” 2012

Premianţii la Olimpiada Naţională de Limba şi Literatura Română 2011


Vlioncu Miruna Ioana
Menţiune şi Premiu Special
Olimpiada naţională de limbă, comunicare şi
literatura română "Ionel Teodoreanu"
Profesor îndrumător: Mihaela Vlioncu


Măgureanu Irina
Menţiune
Olimpiada naţională de limbă, comunicare şi
literatura română "Ionel Teodoreanu"
Profesor îndrumător: Liliana Balan


Nedelcu Alina
Menţiune
Olimpiada Naţională de Limba Română
Profesor îndrumător: Liliana Balan

Rezultate la olimpiade şi concursuri naţionale

An Nume elev Premiu Concurs Profesor coordonator
2012 Trandafir Alexandra PS Olimpiada Naţională de Limba şi Literatura Română Mihaela Vlioncu
2012 Vlioncu Miruna M Concursul Naţional de Lectură şi Interpretare Transcurriculară "Ionel Teodoreanu" Mihaela Vlioncu
2012 Stoinel Teodora II Concursul Naţional de Lectură şi Interpretare Transcurriculară "Ionel Teodoreanu" Liliana Balan
2011 Nedelcu Alina Elena M Olimpiada Naţională de Limba şi Literatura Română Liliana Balan
2011 Vlioncu Miruna M/PS Olimpiada Naţională de Limba şi Literatura Română Mihaela Vlioncu
2011 Măgureanu Irina M Olimpiada Naţională de Limba şi Literatura Română Liliana Balan
2010 Trandafir Alexandra I Olimpiada Naţională de Limba şi Literatura Română Manuela Coţofan
2010 Caluschi Miruna M Olimpiada Naţională de Limba şi Literatura Română Manuela Coţofan
2010 Magureanu Irina M Olimpiada Naţională de Limba şi Literatura Română Liliana Balan
2010 Ciobanu Livia M Olimpiada Naţională de Limba şi Literatura Română Manuela Coţofan
2010 Nedelcu Alina M/PS Olimpiada Naţională de Limba şi Literatura Română Liliana Balan
2010 Morosanu Laura M Olimpiada Naţională de Limba şi Literatura Română Mihaela Calabalic
2010 Dasca Melinda PS Olimpiada Naţională de Limba şi Literatura Română Manuela Coţofan
2008 Irimia Raluca PS Olimpiada Naţională de Limba şi Literatura Română Mihaela Calabalic

Echipa CNER a câştigat finala concursului "Tinerii dezbat" 2012

Echipa de dezbateri a Colegiului Naţional „Emil Racoviţă” s-a clasat pe primul loc în cadrul etapei naţionale a concursului „Tinerii Dezbat”, desfăşurat în zilele de 15-16 septembrie 2012 la Alba Iulia. Aflat anul acesta la cea de-a patra ediţie, concursul a fost organizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Dezbateri, Oratorie şi Retorică (ARDOR), Agenţia de dezvoltare comunitară „Împreună”, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Agenţia Naţională pentru Romi, Agenţia Naţională pentru Sport şi Tineret, Roma Education Fund şi UNICEF.

Cele douăzeci şi patru de echipe, care au fost selectate din întreaga ţară în urma etapelor regionale, desfăşurate în timpul verii, au dezbătut moţiunile „E timpul să afirmăm că nu trebuie să cunoşti teoria democraţiei ca să fii bun cetăţean”, „Ar trebui aplicate măsuri de toleranţa zero pentru acte de discriminare în şcoli” şi „Naţionalismul este o ideologie depăşită”.

Echipa care a reprezentat, la acest concurs, Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, este alcătuită din elevii Alexandra Chiriac, Ştefana Nazare şi Cezar Manea, coordonată de prof. Genoveva Butnaru şi susţinută, de-a lungul activităţii de pregătire, de toţi membrii Clubului de Dezbateri Academice Iaşi (CDAIS).

Concursul Naţional de Proiecte „Cel mai bun creator de soft educaţional” 2011

Premiul al III-lea a fost acordat d-nei prof. Genoveva Butnaru pentru software-ul educaţional "Verbul. Modul indicativ", realizat în colaborare cu elevii Radu Rusu, Maria Mateescu şi Andrei Gheorghiu si prof. Emanuela Cerchez.

Concursul Naţional „Tinerii Dezbat” 2011

Echipa de dezbateri a Colegiului Naţional Emil Racoviţă Iaşi s-a clasat pe locul al treilea în cadrul etapei naţionale a concursului „Tinerii Dezbat”, desfăşurat în zilele de 15-16 septembrie 2011 la Alba Iulia. Aflat anul acesta la cea de-a treia ediţie, concursul a fost organizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Dezbateri, Oratorie şi Retorică (ARDOR), Agenţia de dezvoltare comunitară „Împreună”, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Agenţia Naţională pentru Romi, Agenţia Naţională pentru Sport şi Tineret, Roma Education Fund, Policy Center for Roma and Minorities şi UNICEF. Cele şaisprezece echipe, care au fost selectate din întreaga ţară în urma etapelor regionale, desfăşurate în timpul verii, au dezbătut moţiunile „Ar trebui să fie sancţionată prin lege pasivitatea individului care e martor la încălcări ale legii?” şi „Cenzurarea discursurilor rasiste/xenofobe este justificată?”

Echipa care a reprezentat, la acest concurs, Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, este alcătuită din elevii Ştefan Cenuşă, Cezar Manea şi Mihai Păun, coordonată de prof. Genoveva Butnaru şi susţinută, de-a lungul activităţii de pregătire, de toţi membrii Clubului de Dezbateri Academice Iaşi (CDAIS).

Rezultate la Olimpiada Judeţeană de limba şi literatura română 2011

Rezultate la etapa judeţeană a Concursului Interdisciplinar ± POEZIE 2011