Anunț transferuri iulie 2024

Conform prevederilor ROFUIP nr. 4183/2022, cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului Național „Emil Racoviță” Iași şi a Hotărârii CA/05.04.2023 referitoare la numărul de locuri disponibile pentru anul școlar 2024-2025, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iaşi organizează transferul elevilor, după următorul calendar:

 • 28 iunie – 3 iulie 2024: depunerea cererilor EXCLUSIV ONLINE - AICI
 • 9 iulie 2024: desfășurarea testărilor;
 • 10 iulie 2024: susținerea examenelor de diferențe (acolo unde este cazul, în situația elevilor care au luat peste 8 la toate probele testărilor);
 • 11 iulie 2024: validarea rezultatelor în CA și afișare rezultate.

Pentru ca cererea depusă online să fie aprobată și elevul să susțină testările, este necesar ca:

-    media la purtare în ultimul an școlar să fie 10;

-    media pe anul școlar anterior să fie minimum 9,oo, pentru elevii de gimnaziu;

-    media pe anul școlar anterior să fie cel puțin egală cu ultima medie de la clasa la care se solicită transferul, pentru elevii de liceu.

Locurile disponibile, la această dată, pentru fiecare clasă sunt:

Clasa a VI-a: 3, clase cu regim intensiv engleză

Clasa a VII-a: 5, dintre care 4 în clasă cu regim normal, 1 în clasă cu regim intensiv engleză

Clasa a VIII-a: 2, clase cu regim normal

Clasa a X-a: 13, dintre care:

 • Matematică-informatică: 1
 • Matematică-informatică intensiv engleză: 4
 • Științe ale naturii: 6
 • Filologie: 2

Clasa a XI-a: 12, dintre care:

 • Matematică-informatică: 1
 • Matematică-informatică intensiv engleză: 1
 • Științe ale naturii: 4
 • Științe ale naturii intensiv engleză: 1
 • Filologie: 5

Clasa a XII-a: 16

 • Matematică-informatică, intensiv engleză: 3
 • Științe ale naturii: 1
 • Științe ale naturii intensiv engleză: 5
 • Filologie: 7

Testările pentru clasele de gimnaziu se susțin la disciplinele:

 • Limba și literatura română și matematică (pentru clasele cu regim normal);
 • Limba și literatura română, matematică și limba engleză (pentru clasele cu regim intensiv engleză).

Testările pentru clasele de liceu se susțin la disciplinele:

 • Matematică și informatică (pentru clasele de matematică-informatică, regim normal);
 • Matematică, informatică și limba engleză (pentru clasele de matematică-informatică intensiv engleză);
 • Biologie și fizică sau chimie (probă la alegere) (pentru clasele de științe ale naturii, regim normal);
 • Biologie, fizică sau chimie (probă la alegere) și limba engleză (pentru clasele de științe ale naturii, regim intensiv engleză);
 • Limba și literatura română și limba engleză (pentru clasele de filologie).

Transferul este aprobat dacă la toate testările în vederea verificării cunoștințelor se obține nota minimă 8,00 și la diferențe, nota minimă 5,00 (în cazul elevilor de liceu care schimbă profilul și/sau specializarea). În cazul în care există mai mulți elevi care obțin note peste 8,00 la ambele probe și numărul acestora depășește numărul de locuri disponibile, transferul va fi aprobat în ordinea descrescătoare a notelor, în limita numărului de locuri disponibile.

 

Clasa

Profilul și specializarea clasei finalizate în iunie 2024

Profilul și specializarea la care se solicită transferul în anul școlar 2024-2025

Discipline la care se susțin examene de diferență

a X-a

Real/matematică-informatică sau științe ale naturii

Umanist/filologie

Limba latină, clasa a IX-a

a X-a

Umanist/filologie

Real/științe ale naturii

Informatică, clasa a IX-a

a X-a

Alt profil/altă specializare nemenționat(ă) anterior

Umanist/filologie

Real/ matematică-informatică sau științe ale naturii

Toate disciplinele din trunchiul comun al clasei a IX-a (din profilul clasei la care se face transferul) pe care elevul nu le-a studiat la unitatea de la care provine

a XI-a

Real/matematică-informatică sau științe ale naturii

Umanist/filologie

Limba latină, clasele a IX-a, a X-a

a XI-a

Umanist/filologie

Real/științe ale naturii

Informatică, clasele a IX-a, a X-a

a XI-a

Alt profil/altă specializare nemenționat(ă) anterior

Umanist/filologie

Real/ matematică-informatică sau științe ale naturii

Toate disciplinele din trunchiul comun al clasele a IX-a și a X-a (din profilul clasei la care se face transferul) pe care elevul nu le-a studiat la unitatea de la care provine

a XII-a

Real/matematică-informatică sau științe ale naturii

Umanist/filologie

Limba latină, clasele a IX-a, a X-a și a XI-a

a XII-a

Umanist/filologie

Real/științe ale naturii

Informatică, matematică, clasele a IX-a, a X-a și a XI-a

a XII-a

Alt profil/altă specializare nemenționat(ă) anterior

Umanist/filologie

Real/ matematică-informatică sau științe ale naturii

Toate disciplinele din trunchiul comun al claselor a IX-a, a X-a și a XI-a (din profilul clasei la care se face transferul) pe care elevul nu le-a studiat la unitatea de la care provine

 

Modele de subiect găsiți AICI.

La disciplinele unde nu sunt mențiuni speciale referitoare la conținuturi, se vor avea în vedere programele școlare în vigoare.

NOTĂ! Mediile pe specializări, an școlar 2023-2024:

 

Clasa a IX-a mate-info: 8,56

Clasa a IX-a mate-info, intensiv engleză: 8,94

Clasa a IX-a științe ale naturii: 8,83

Clasa a IX-a filologie: 9,12

 

Clasa a X-a mate-info: 8,26

Clasa a X-a mate-info, intensiv engleză: 8,06

Clasa a X-a științe ale naturii: 9,58

Clasa a X-a științe ale naturii, intensiv engleză: 9,17

Clasa a X-a filologie: 8,58

 

Clasa a XI-a mate-info, intensiv engleză: 8,44

Clasa a XI-a științe ale naturii: 8,89

Clasa a XI-a științe ale naturii, intensiv engleză: 8,72

Clasa a XI-a filologie: 9