Bacalaureat 2024 - Evaluarea competențelor lingvistice și digitale

În conformitate cu prevederile legale referitoare la desfășurarea examenului de bacalaureat 2024 – O.M.E. 6.156/31.08.2023 și Metodologia pentru organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat – 2011 (OMECTS 4799/31.08.2010), vă comunicăm următoarele:

 • Evaluarea competențelor la limba și literatura română se va desfășura luni, 17 iunie 2024, începând cu ora 9,00.
 • Evaluarea competențelor digitale se va desfășura miercuri, 19 iunie, joi, 20 iunie și vineri, 21 iunie 2024, începând cu ora 13,00.
 • Marți, 25 iunie, începând cu ora 9.00, are loc proba orală pentru limba engleză.
 • Miercuri, 26 iunie, începând cu ora 12.00, se desfășoară proba de înțelegere a unui text audiat, urmată de proba scrisă pentru limbile de circulație internațională.
 • Joi, 27 iunie, începând cu ora 9.00, are loc proba orală pentru limba franceză.

Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate.

Este interzis accesul în sală cu manuale, dicționare, notițe, însemnări precum și cu telefoane mobile sau orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare (extras din art. 11 – O.M.E. nr. 6156/31.08.2023).

17 iunie 2024, ora 900 - Proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română

 • Repartizarea candidaților va fi afișată la avizierul școlii cu 24 de ore înainte de începerea probelor.
 • Candidaţii pentru proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română programați începând cu ora 1100 vor fi prezenți la Centrul de examen cel puțin cu o oră mai devreme.

19, 20, 21 iunie 2024 - Proba de evaluare a competențelor digitale

 • Candidații vor intra în săli în intervalul orar 1200 – 1230.
 • Repartizarea candidaților va fi afișată la avizierul școlii cu 24 de ore înainte de începerea probelor.

25, 26, 27 iunie 2024 - Proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

 • 25 iunie 2024, ora 900 - proba orală – limba engleză
 • 26 iunie 2024, începând cu ora 1200 - proba de înțelegere a unui text audiat, urmată de proba scrisă. Candidații vor intra în săli în intervalul orar 1100 – 1130.
 • 27 iunie 2024, ora 900 - proba orală – limba franceză

Repartizarea candidaților va fi afișată la avizierul școlii cu 24 de ore înainte de începerea probelor.


Atribuţiile candidaţilor

(conf. ordinul M.E.  nr. 6156/30.08.2023, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat -2024)

Art. 11. - (1) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.

(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu sunt primiți în examen.

(3) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, dispozitive tip IoT, precum și orice alte mijloace electronice de calcul sau de comunicare/care permit conectarea la internet/la rețele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicarea cu alți candidați/asistenți din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmit materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(6) Candidații care încalcă regulile menționate la alin. (3)-(5) sunt eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, dacă au fost introduse de aceștia sau de alți candidați, de către cadrele didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit/au transmis sau nu materialele interzise.

(7) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați „eliminați din examen”, fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două

sesiuni la care candidații „eliminați din examen” nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.

(8) În situații obiective, neimputabile candidatului, în care se decide anularea/rescrierea lucrării în centrul de examen, timpul destinat redactării lucrării scrise se poate prelungi, cu cel mult 1 oră, conform unei proceduri elaborate de către Comisia Națională de Bacalaureat.

(9) Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim pot părăsi sala de examen fără a primi subiectele. Candidații primesc subiectele numai dacă părăsesc sala după expirarea timpului maxim destinat desfășurării probelor scrise.

(10) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice care vizează organizarea și desfășurarea corectă a examenului de bacalaureat și prevederile alin. (1)-(7) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte/dispozitive tip IoT care, potrivit reglementărilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen.

(11) După parcurgerea etapelor menționate la alin. (9), candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) și mențiunea că au luat cunoștință de faptul că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) are drept consecință măsurile menționate la alin. (6) și (7).