Simulare Evaluare Națională 5-6 februarie 2024

Cele două probe ale simulării Evaluării Naționale vor avea loc astfel:

5 februarie 2024 - Limba și literatura română - Repartizarea pe săli a candidaților (cu 24 de ore înainte de probă)
6 februarie 2024 - Matematică - Repartizarea pe săli a candidaților (cu 24 de ore înainte de probă)

În atenția candidaților:

  • Intrarea elevilor în săli se face în intervalul orar 8,00 - 8,30, pe baza actului de identitate (Certificat de naștere, Carte de Identitate).
  • Teza se va redacta cu stilou sau pix cu cerneală albastră.
  • Durata fiecărei probe va fi de 2 ore.

Extras din O.M.E. nr. 6155 din 31.08.2023 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2023-2024

Art.8

(2) Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și alte asemenea obiecte, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învățământ în acest scop.

(3) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (2) în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiți în examen.

(4) Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă asupra lor, în sălile de examen, obiecte de îmbrăcăminte sau încălțăminte, penare și alte asemenea obiecte ori, în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc. care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(5) Se interzice candidaților să aibă asupra lor, în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, dispozitive tip loT, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea de învățământ sau cu exteriorul.

 (6) Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(7) Încălcarea regulilor menționate la alin. (4)—(6) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi sunt eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise etc.

(8) Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

(9) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a evaluării naționale și prevederile alin. (2)—(8) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.

(10) După parcurgerea pașilor menționați la alin. (9), candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (2)—(8) și mențiunea că știu că nerespectarea regulilor menționate la alin. (4)—(6) are drept consecință măsurile menționate la alin. (7) și (8).